(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Biodiversitetskortet viser tydeligt, hvor marginalt artsrigdommen er repræsenteret i Danmark – og hvor den ikke er. Skal vi standse biodiversitetstabet, skal vi tage udgangspunkt i områder med høj naturværdi og dermed i reglen også stor artsrigdom (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

bioscore-hele-dk

Biodiversitetskortet viser tydeligt, hvor marginalt artsrigdommen er repræsenteret i Danmark – og hvor den ikke er. Skal vi standse biodiversitetstabet, skal vi tage udgangspunkt i områder med høj naturværdi og dermed i reglen også stor artsrigdom (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

Share

kort, biodiversitet, biodiversitetskortet, hnv, bioscore

Share