Bornholmske sprækkedale – Ekkodalen og Døndalen

Af Rune Engelbreth Larsen

Ekkodalen. Heste sommergræsser ved klippevæggen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen, juni. Heste sommergræsser ved klippevæggen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Lidt fotografiske landskabsindtryk fra et Ekkodalen og Døndalen. Bornholm rummer ca. 70 sprækkedale – revner i selve urfjeldet, som istidens smeltevand har tømt og ‘renskurret’, så de er blevet mere eller mindre blottede kløfter i landskabet. Smukke og atypiske landskaber for Danmark, der bl.a. i Døndalens tilfælde også rummer botaniske perler.

Ekkodalen er blevet græsset både af kreaturer og heste – på et par af billederne ses heste, der sommergræsser for at holde tilgroningen nede og bevare det åbne landskab.

Sommergræsning i Ekkodalen, Bornholm (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Med sine 12 kilometer er Ekkodalen Danmarks længste sprækkedal, og udover sin storslåede skønhed også en attraktion for sit ekko. Nogle siger, at det var øens første skovrider, Hans Rømer, der fandt på navnet, men der er også andre muligheder … 

Oprindelig hed den Kodalen, enten fordi det var almindeligt at anbringe sine græssende kreaturer her, eller også fordi køer måske ligefrem er styrtet ned fra klippekanten ovenover. På et landkort fra midten af 1700-tallet har et vittigt hoved imidlertid tilføjet bogstaverne E og C foran navnet, hvorved KOdalen blev til ECKOdalen – og denne lille morsomhed slog an og har ikke været til at komme af med siden …

 

Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur

Ekkodalen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blåvinget pragtvandnymfe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blåvinget pragtvandnymfe, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Læsåen blev rettet ud for at fungere som grøft i slutningen 1800-tallet, men et århundrede senere hjalp man en beskeden genslyngning på vej ved at udlægge marksten i vandløbet. Blåvinget praftvandnymfe er talrig ved åen og blinker i lyset som flyvende smykker. 

Ekkodalen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Ekkodalen, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Døndalen, der ligger få kilometer nord for Gudhjem, munder ud i Danmarks største vandfald, Dønfaldet. Det bruser og brager – eller dønnar, som bornholmere siger – når der er større vandmængder i vandløbet om foråret, men om sommeren risler det mest.

Om foråret breder sig også en ram hvidløgslugt af ramsløg i dalbunden, men der er også mange botaniske perler, f.eks. den sjældne bregne rundfinnet radeløv, blå anemone, dansk ingefær, skælrod, klippe-skræppe og orkideer som tyndakset gøgeurt, skovhullæbe og ægbladet fliglæbe.

Døndalen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Døndalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Døndalen domineres af avnbøg, men rummer også vortebirk, ask, skovelm, hassel og røn. En tidligere ejer, Aksel Jensen, plantede i første halvdel af 1900-tallet ca. 150 forskellige træarter fra vidt forskellige dele af verden, hvoraf nogle få har overlevet, bl.a. kalifornisk mammuttræ og tyrkisk hassel. 

Døndalen, Bornholm (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vedbend kravler op ad stammerne i Døndalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Vandfaldet i Døndalen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vandfaldet falder ca. 20 meter i Døndalen, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS BORNHOLM

> Bornholms bisonskov i Almindingen
> Bornholm – Bastemose og Svinemose
> Bornholmske klipper – Hvidkleven, Kamelhovederne og Helligdomsklipperne
Bornholmske vidder – Hammerknuden og Slotslyngen
> Naturnationalpark Almindingen – vildere skov i hjertet af Bornholm