...

Udsigter og områder, som mega-møllerne i Nordthy spolerer

Syv 250 meter høje vindmøller er planlagt i det nationale testcenter i Østerild Klitplantage. De vil nogle steder kunne ses i ca. 50 kilometers afstand. Fotografier fra plantagen og omkringliggende områder, hvor møllerne vil gribe ind i udsigter eller naturområder. Miljøministeriet skriver selv om den visuelle påvirkning af landskabet: "Set fra de omkringliggende arealer ved testområdet vil møllerne være visuelt dominerende. Det åbne landskab med lavtliggende fjorde og horisontalt udstrakte engarealer giver vide udsyn, hvor møllerne kan ses selv over store afstande." (VVM-redegørelse: Nationalt testcenter, december 2009).

Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

01. Østerild Plantage, Stensig. Dette område ryddes totalt, da det er inden for selve testområdet.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 250 meter (møllerne vil være bag beskuerens perspektiv på dette foto).Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

02. Østerild Plantage, Stensig. Dette område ryddes totalt, da det er inden for selve testområdet.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 250 meter (møllerne vil være bag beskuerens perspektiv på dette foto).Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

03. Østerild Plantage, Stensig. Dette område ryddes totalt, da det er inden for selve testområdet.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 250 meter (møllerne vil være bag beskuerens perspektiv på dette foto).Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

04. Østerild Plantage, Tovsig Sø.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 3 km (møllerne vil hæve sig bag søens træer).Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

05. Østerild Plantage, Tovsig Sø.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 3 km (møllerne vil hæve sig bag søens træer).Østerild Plantage (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

06. Østerild Plantage, Oskar Jacobsens Sø.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 3,5 km (møllerne vil hæve sig bag søens træer).Østerild Vejle (foto: Rune Engelbreth Larsen)

07. Østerild Vejle i forgrunden, Østerild Klitplantage i baggrunden - fotograferet fra diget.
Afstand fra diget til nærmeste 250 meter høje mølle i testcenteret ca. 6 km (i nordlig retning)Bygholm Vejle (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

08. Bygholm Vejle i forbrunden, fotograferet ved Vejlernes Naturcenter.
Afstand til nærmeste 250 meter høje mølle i testcenteret ca. 13 km (vil kunne ses til venstre i billedets horisont).Øst for Vigsø (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

09. Øst for Vigsø. Afstand til nærmeste mølle i nuværende anlæg med otte 75 meter høje møller, ca. 4,5 km (til højre i billedet).
Afstand til den nærmeste af de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 7 km (vil hæve sig til venstre i motivet). Om konsekvenserne for den visuelle oplevelse herfra, hedder det i Miljøministeriets VVM-redegørelse: "På baggrund af visualiseringen vurderes den visuelle påvirkning af kystnærhedszonen at være væsentlig, da kystens uberørte karakter påvirkes. Ser man isoleret på landskabets skala, vurderes der dog at være en god balance mellem møller og det vidstrakte landskab." Gad vide, hvad der menes med, at møllerne ligefrem skaber "en god balance" i "det vidstrakte landskab"?Bag Kirsten Kjærs Museum (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

10. Fotograferet bag Kirsten Kjærs Museum. Afstand til nuværende mølleanlæg med fire 60 meter høje møller, ca. 3 km (i vestlig retning).
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 5,5 km (vil hæve sig bag de nuværende møller).Vest for Hanstholm Vildtreservat (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

11. Udsigt vest over Hanstholm Vildtreservat.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 20 km (møllerne vil kunne ses i horisonten fra mange bakketoppe).Vest for Hanstholm Vildtreservat (copyright: Rune Engelbreth Larsen, Danarige.dk)

12. Udsigt vest over Hanstholm Vildtreservat.
Afstand til de 250 meter høje møller i testcenteret ca. 20 km (møllerne vil kunne ses i horisonten fra mange bakketoppe).


Rune Engelbreth Larsen, april 2010.

...

Danarige.dk er hjemsted for et fortløbende danmarksportræt af naturlandskabet, der bl.a. har affødt bøgerne Danmark er en kvinde - på genopdagelse i den danske natur (2009), Danmarks krans (digte, 2010) og senest Den danske naturs genkomst (2014). Danarige.dk © Rune Engelbreth Larsen.

| RUNE ENGELBRETH LARSEN | FACEBOOK | TWITTER | HUMANISME.DK | POLIFILO.DK | FORLAGET DANA |

eXTReMe Tracker