Fussingø og Læsten Bakker

Af Rune Engelbreth Larsen

Læsten Bakker er et smukt privatejet, men fredet område nord for Fussingø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Læsten Bakker er et smukt privatejet, men fredet område nord for Fussingø (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Kun godt 10 kilometer vest for Randers linger den store Fussing Sø og breder sig ud over 220 hektar i op til 30 meters dybde. Vest for søen fortsætter skov, hede, græsland og kær i et 12-13 kvadratkilometer stort naturområde, hvor Læsten Bakker hæver sig over landskabet mod nord. Højest er Kragebjerg, der rækker 57 meter i vejret (35 meter over dalens bund).

Læsten Bakker blev fredet i 1953 og i 1969 tilføjet en fredning af Læsten Kær syd for bakkerne. I 2006 blev der etableret sammenhæng til fredningen omkring Fussing Sø i et samlet fredet område på 139 hektar, og den offentlige adgang til Kragebjerg blev fastslået.

Visse dele af skovene er udlagt som urørt skov uden tømmerproduktion siden begyndelsen af 1990’erne – og mange flere egner sig til at blive lagt urørt.

Her følger en lille fotoserie med indtryk fra området på kanten af efteråret …

Læsten Bakker (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Læsten Bakker (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Læsten Bakker, umiddelbart nord for skovområdet vest for Fussing Sø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Læsten Bakker, umiddelbart nord for skovområdet vest for Fussing Sø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Et af kærene set fra Læsten Bakker (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et af kærene set fra Læsten Bakker (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Lille ildfugl af varianten »caeruleopuctata«, der kendes på de blåhvide bagvingepletter, der findes på ca. 10% af denne art (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lille ildfugl af varianten »caeruleopuctata«, der kendes på de blåhvide bagvingepletter, der findes på ca. 10% af denne art (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig kællingetand (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig kællingetand, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Et hjørne af Fussing Sø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et hjørne af Fussing Sø, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kær mellem Læsten Bakker og Fussingø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kær mellem Læsten Bakker og Fussingø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Mølledam, Fussingø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Mølledam, Fussingø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Urørt skov ved Mølledam, Fussingø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Urørt skov ved Mølledam, Fussingø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Urørt skov i den nordvestlige del af Snedkerskov, Fussingø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Urørt skov i den nordvestlige del af Snedkerskov, Fussingø (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen, oktober 2016

APROPOS

> Forslag til Nationalpark Fussingø & Læsten Bakker