Vildere vidder i dansk natur

Vildere vidder i dansk natur – naturbog i ord og billeder

Af Rune Engelbreth Larsen

449 kr. inkl. porto
Via netban
k (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)


»Blændet af værkets skønhed (…) Sansen for det poetiske synes Engelbreth at have med sig både som forfatter og som fotograf. Men inden for en ramme af ubrudt saglighed – og hans bog taler med stor autoritet.« (Kristeligt Dagblad)

»Godt, at Rune Engelbreth Larsens bog også er på banen. (…) han har et forslag til løsning af problemet, der er så enkelt, konstruktivt og storslået, at det forhåbentlig vil ende i Folketinget. Lad os begynde med alle de arealer, som staten ejer, siger han. Hvilket ikke er småting.« (Politiken)

»Ud over at bogen gør status over dansk natur og kommer med fremadrettede forslag til en rigere natur, er bogen med sine talrige fotos en nydelse i sig selv. Skønheden kommer til fuld udfoldelse.« (Sjællandske, Skive Folkeblad, Midtjyllands Avis, Herning Folkeblad)

»Endelig en naturbog, der skuer fremad … placerer Rune Engelbreth som den mest betydningsfulde fritænker i dansk naturpolitik.« (Verdens Skove)

»Et skatkammer af ideer til en bedre natur.« (Danmarks Naturfredningsforening, medlemsblad)


Vildere vidder i dansk natur – ny bog af Rune Engelbreth LarsenDansk natur har det skidt – Rune Engelbreth Larsens nye bog anviser, hvor og hvordan vi bevarer og styrker naturen i stor skala: Vildere dansk natur med flere vildheste, elge og bisoner …

Vores blågrønne planet rummer en svimlende artsrigdom, der byder på en lige så ufattelig oplevelsesrigdom. Vi deler kloden med 10 millioner forskellige arter, hvoraf 50.000 såmænd lever i Danmark. Sådan cirka. Imidlertid indskrænkes denne farverige variation af arter med stormskridt, også i herhjemme.

Ikke kun fylder vi selv mere og mere, men vores natur gror også til i ensformighed – Som bogen dokumenterer, har Naturbeskyttelseslovens titusinder af beskyttede naturperler og tusinder af fredede områder langtfra standset dansk naturs markante tilbagegang – der skal andre tiltag til.

Vildere vidder i dansk natur belyser, hvorfor det er gået galt, og giver et bud på, hvordan udviklingen vendes: vildere natur på naturligere præmisser.

Bogen eksemplificerer i ord, billeder og kort, at Danmark kan reservere langt over 1.000 kvadratkilometer til vildere naturreservater, hvor naturen i højere grad kan udfolde sig som natur. I disse områder skal træerne ikke længere fældes og fjernes som tømmer, ingen søer og moser skal længere tørlægges, og det manglende samspil mellem vegetation og store planteædere skal genetableres, hvilket indebærer, at f.eks. vildheste, elge eller bisoner udsættes en række steder.

De 1.000 kvadratkilometer fordeler sig på 35 større områder, der i altovervejende grad er ubeboede og offentligt ejet i forvejen, hvorved vi undgår de hidtidige konflikter mellem landbrugsinteresser og naturhensyn.

Vildere vidder i dansk natur er en oplevelsesbog og oplysningsbog på 440 store sider, der i ord og billeder inspirerer til naturoplevelser ud over det sædvanlige i dagens Danmark – og ikke mindst til vildere natur i morgendagens. Over 500 naturbilleder og mere end 200 kort. Pris: 449 kr.

449 kr. inkl. porto > via netbank (konto 8401-1123944) eller MobilePay (tlf. 40 88 52 25)

| Læs forordet |

440 sider. Stort format (30 x 21 cm). Hardback. Over 400 fotografier og 225 kort.