Uldum Kær i sol og regn

Af Rune Engelbreth Larsen

Uldum Kær (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Uldum Kær er Danmarks største kærområde og strækker sig over ca. 1.200 hektar mellem de tre midtjyske byer, Uldum, Ølholm og Tørring. Der er egentlig tale om flere forskellige kær, bl.a. Tørring Kær, Ølholm Kær, Hjortsvang Kær og Aale Kær, men Uldum Kær er blevet fællesnavnet for hele området. Enge, søer, moser og pilekrat omkranser Gudenåen, der har fået lidt flere slyngninger i et større naturgenopretningsprojekt og slanger sig 7 kilometer gennem området på sin 158 kilometer lange rejse mod Randers Fjord …

Uldum Kær (foto: Rune Engelbreht Larsen)
Uldum Kær, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor blåpil (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stor blåpil, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Flagermus-vandnymfe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Jaloux ægtemand flyver hjem og ser sin hustru med en anden herre … Flagermus-vandnymfe, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

En vandnymfe-han er travlt optaget af at forsvare sig mod en angribende rival, altimens han er i fuld gang med at parre sig med en hun. Multitasking? Der er i hvert fald en del at se til, når man har fire vinger og seks ben at holde styr på og både skal holde balancen på bladet, fastholde grebet om magen og afværge udfordreren. For de involverede parter er det naturligvis en alvorlig sag, men det er imponerende og fornøjeligt at iagttage de hektisk fægtende duellanter på nært hold, mens parringen fortsætter, som om intet var hændt. De små insekter, hvis lille trekantsdrama har fanget min opmærksomhed, er flagermus-vandnymfer … (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst)

Flagermus-vandnymfe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Og så blev der en frygtelig ballade … (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rød vandnymfe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rød vandnymfe (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kragefod (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kragefod, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dagpragtstjerne (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dagpragtstjerne, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kær galtetand (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kær galtetand, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rørspurv (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rørspurv (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Tidligere bestræbelser på at genoprette kærområdet har efterladt vigtige forundersøgelser, men er gennem tyve år strandet på manglende opbakning. (…) Bevillingen rækker ikke til, at staten kan opkøbe arealer og derfor skal hundredvis af private jordejere tages i ed for at få de frivillige aftaler på plads enkeltvis. Dertil kommer, at lokale jægere er mere end skeptiske, fordi de planlagte stier går gennem gode jagtområder. Jægerne frygter, at naturgæsterne på de offentlige stier vil forstyrre vildtet og besværliggøre jagten. En repræsentant for Danmarks Jægerforbund i projektets følgegruppe er imidlertid positivt stemt og indkalder derfor til et informations- og debatmøde på Uldum Kro i marts 2008. At det begynder op ad bakke, kan man dog forvisse sig om i Horsens Folkeblad, der malende beskriver de øvrige jægeres indstilling til projektet: »Armene var lagt over kors, og mundvigene pegede mod skosnuderne.«

 

Men under aftenens lange diskussion med Naturstyrelsens projektleder og en udstrakt lydhørhed over for indsigelser mod den planlagte stiføring vendes stemningen blandt jægerne. Og da det omfattende forhandlingsarbejde med de mange lodsejere også falder på plads, er puslespillet ved at være komplet. Man oplever med andre ord ikke den konfrontatoriske stemning mellem ‘jyderne’ fra lokalområdet og ’københavnerne’ fra Naturstyrelsen, som f.eks. omgav Skjern Å-projektet. Måske en medvirkende årsag til, at bevillingen ikke ædes op af erstatninger, som det sker i mange naturprojekter. (…) Den lokale forankring og udstrakte dialog fører til et stort engagement og konstruktive bestræbelser på at løfte naturværdierne, og i august 2008 kan arbejdet påbegyndes. (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst)

Uldum Kær (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane balancerer på isen, marts (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane balancerer på isen, marts (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uldum Kær, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

PÅ OPDAGELSE ELLER GENOPDAGELSE VED ULDUM KÆR

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Uldum Kær og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her en række online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra samme område på Danarige.dk
> Blå vinter over Uldum Kær (på vej …)

Kort og turforslag
> Naturstyrelsens kort og folder: Uldum Kær

Dansk Ornitologisk Forening
> Artsliste fra Uldum Kær: Fuglearter

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste fra Uldum Kær: Dyr, planter og svampe

Kort over Uldum Kær (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Kort over Uldum Kær (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

DOWNLOAD OG UDPRINT
> Kort over Uldum Kær (pdf-format)