Aalbæk Klitplantages ‘ørken’ – Nordre Stenslette

Af Rune Engelbreth Larsen

Ndr. Stenslette, Aalbæk Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nordre Stenslette i Aalbæk Klitplantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Aalbæk Klitplantage er mestendels en kedelig nåleskovsplantage, hvor træproduktion prioriteres over natur. Der er dog et mindre egekrat i det nordvestlige hjørne og et smalt løvskovsareal mod øst, men derudover rummer plantagen et par spektakulært smukke vidder, der åbner sig som et dansk ‘ørkenlandskab’ omgivet af skovhorisonten – Nordre og Søndre Stenslette.

Stensletter er »en såkaldt afblæsningsflade med ‘brolægning’ af små eller støre sten,« hedder det i Naturen i Danmark, bd. 3: Det åbne land. De er dannet af klitter, der er eroderet ned til standvold eller gammel stenstrand, og kan atter sande til. Vegetationen består bl.a. af sandskæg, laver og hedelyng. Her følger nogle få landskabsbilleder fra Nordre Stenslette …

Ndr. Stenslette, Aalbæk Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nordre Stenslette i Aalbæk Klitplantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ndr. Stenslette, Aalbæk Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nordre Stenslette i Aalbæk Klitplantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS
> Naturnationalpark Råbjerg Mose og Ålbæk Skov

Ndr. Stenslette, Aalbæk Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nordre Stenslette i Aalbæk Klitplantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ndr. Stenslette, Aalbæk Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nordre Stenslette i Aalbæk Klitplantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)