Amager – Pinseskoven og sletterne på Vestamager

Af Rune Engelbreth Larsen

1.500 hektar 'jomfruelig' natur på den sydvestlige del af Amager, statseje (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Op mod 2.000 hektar ‘jomfruelig’ natur på den sydvestlige del af Amager, statseje (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I det 2.400 hektar store skønne naturområde på den sydlige del af Vestamager finder man bl.a. vidtstrakt græsland, enge og Pinseskoven – selvsået birkeskov af frø, der er blæst hertil fra Sverige. Pinseskoven har fået sit navn efter den tidligere opsynsmand Mardal Jensens vane med at spise pinsefrokost i skoven med sin familie. Hele området er oprindelig havbund, der i 1943 blev indvundet til militært øvelsesterræn, men som siden 1980’erne har været åbnet for alle.

Her er mange spændende arter, bl.a. dagsommerfuglen ilia, der i Danmark kun findes i Pinseskoven, og de meget sjældne blomster brændeskærm og blå iris, som herhjemme også kun vokser på Amager (og Saltholm, for blå iris’ vedkommende). Her er et stort potentiale for at genetablere vildere natur med udsættelse af større vilde planteædere, der kunne indgå som integreret del af naturen året rundt, frem for at transportere 1.000 kreaturer frem og tilbage til begrænset sommergræsning.

Men her følger fotos fra sommeren og sensommeren fra Vestamagers vidder …

Vestamager ... Vidderne er der. De vilde planteædere mangler (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vestamager … Vidderne er der. De vilde planteædere mangler (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Over 1.000 kreaturer transporteres til Kalvebod Fælled om foråret for at græsse i sommerhalvåret – og transporteres bort igen om efteråret. Derved bliver vegetationen bidt i bund som et blomsterløst tæppe flere steder – artsfattigt som en golfbane eller parcelhusplæne. Færre dyr hele året ville i stedet give en varieret vegetation med naturlig plads til en mangfoldighed af blomster og insekter.
Over 1.000 kreaturer transporteres til Kalvebod Fælled om foråret for at græsse i sommerhalvåret – og transporteres bort igen om efteråret. Derved bliver vegetationen bidt i bund som et blomsterløst tæppe flere steder – artsfattigt som en golfbane eller parcelhusplæne. Færre dyr hele året ville i stedet give en varieret vegetation med naturlig plads til en mangfoldighed af blomster og insekter. (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Smuk, smukkere, blå iris …! Desværre var der kun én eneste blomstrende blå iris i Danmark i 2016 udover bestanden på Saltholm. Blå iris er en dansk ansvarsart, hvilket betyder, at mere end 20% af den samlede bestand i verden findes i Danmark. Men måske ikke et ‘ansvar’, der er blevet forvaltet særlig ansvarligt, i betragtning af at denne ualmindelig smukke blomst næsten er helt forsvundet på Vestamager? Til gengæld har den i det mindste spredt sig fra den store bestand på Saltholm til et par lokaliteter i Skåne, hvor den kaldes dansk iris. Forhåbentlig passer de godt på den danske flygtning derovre …

Blå iris (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blå iris, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
soløje-alant (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Den relativt sjældne soløje-alant, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Brændeskærm (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Den meget sjældne brændeskærm, september. Findes i Danmark kun på Amager og er rødlistet som ‘moderat truet’, men burde nok være registreret som ‘kritisk truet’ (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kødfarvet gøgeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Orkideen kødfarvet gøgeurt. Pinseskoven, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Pomerans-høgeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Pomerans-høgeurt, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Pinseskoven (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Pinseskoven er selvsået skov af pionérarten birk, der er opstået af tilblæste frø fra Sverige. En fjerdedel af skoven er vildskov, der får lov til at udvikle sig uden indgreb og på naturens præmisser (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sørgekåbe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sørgekåbe. Pinseskoven, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Admiral (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Admiral i forgrunden og skovrandøje i baggrunden. Pinseskoven, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl, han (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl (han) sidder gerne med hovedet nedad (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl (han) sidder gerne med hovedet nedad (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor bredpande (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stor bredpande. Pinseskoven, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rejnfanfjermøl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rejnfanfjermøl. Pinseskoven, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Normalt er Danarige.dk ikke stedet for detaljerede rejseanvisninger, men her er det alligevel på sin plads at bemærke, at dette naturområde ligger klods op ad hovedstaden og derfor kan nås meget, meget let – og meget, meget hurtigt – for store dele af bybefolkningen. Mindre end 20 minutter efter, at man er stået på et lokaltog fra Hovedbanegården mod Kastrup Lufthavn, står man ved Naturcenter Amager og er på vej ud i ca. 25 kvadratkilometer skøn natur (skift fra lokaltog til Metro på Ørestad Station og stå dernæst af på endestationen Vestamager, hvorfra der kun er få hundred meter til naturcenteret) …

Søen ved Enghøj, Amager (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Søen ved Enghøj. Amager, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS
> Naturnationalpark Amager – en opgraderet naturpark med vildere natur