Bulbjerg og Troldsting – et dansk fuglefjeld ved Jammerbugt

Af Rune Engelbreth Larsen

Bulbjerg (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bulbjerg (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting med udsigt mod Vejlerne i syd, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Fra Jammerbugt ved Jyllands ‘skulder’ gnaver havet mere og mere af kalkknuden Bulbjerg, Jyllands ‘mini Møn’ og eneste fuglefjeld. Bulbjergs dimensioner er dog ikke beskedne efter danske forhold – 47 meter hæver knuden sig over havet.

Ved Bulbjerg breder også klitplantagerne sig ud mod syd, øst og vest med lejlighedsvise nåletræsplantager, men også smukke bakker og heder.

Fra flere højdedrag syd for Bulbjerg er der en smuk udsigt, der strækker sig fra Lund Fjord i syd til Vigsø Bugt og Jammerbugt mod nordvest og nordøst, hvor henholdsvis Hanstholm og Svinkløv udgør hver deres pejlepunkter på land. Ikke blot ved kysten, men også midt i lyngen på toppen af bakkerne med de spredte sten, som isen engang har smidt, forstår man digteres trang til at genbeskrive landskabets opståen, for her bliver det atter nærværende … (Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur)

Troldsting med udsigt til Jammerbugt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting nær kysten, vest for Bulbjerg, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting med Lund Fjord mod syd i horisonten, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Troldsting med udsigt mod Vejlerne i syd, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Set fra havet dukker Bulbjergs gråhvide kystmassiv op af den nordjyske undergrund som en hærget pandebrask på en begravet kæmpe. En ensom eneboer, hvis landskabsslægtninge man skal helt til den modsatte ende af landet for at finde af tilsvarende eller større dimensioner på Stevns og Møns klint, hvor kridtfundamentet under Danmarks geologiske undergrundsrige er blottet i kilometerlange kyststrækninger … (Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur)

Bulbjerg (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et hjørne af Bulbjerg (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Mathematisk sammenlignet med Alperne vilde disse Høje rigtignok falde hen til næsten Intet; men Landskabet virker, paa Grund af Harmonien, med en Bjergegns Magt. Har man først, kommende fra den flade Lynghede, faaet den Forestilling, at den nærmeste grønne Klit er en Høj, saa bliver det Øvrige i Forhold dertil grandiost, og Bolbjerg hæver sig centralt med stor Vælde, som en virkelig Bjergknude. (…) Vi bestege da Bjerget, paa hvis Top der er en Indsænkning ligesom paa en gammel Vulkan. Det er imidlertid ikke Lava, kun Grus og Sand ovenpaa Kalkklippen. Naar man efter at være kommen ned i den lille Indsænkning gaar et Par Skridt frem, viser sig et Syn, som Alperne med al deres Storhed dog ikke opvise Mage til: Havet, det blaa Hav, der drøner ned i Dybet og med stedse voxende Magt viser det forskende Øje sin Uendelighed. (Meïr Goldschmidt: Dagbog fra en Rejse paa Vestkysten af Vendsyssel og Thy, 1865)

 

Jyllands eneste Klippe, eneste faste Bolværk mod Havet, hvid som Møens Bastioner, steil som Dover Klint. (Steen Steensen Blicher: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen, 1839)

Rider over Bulbjerg (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rider, Danmarks fuglefjeld, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Bulbjerg er Jyllands eneste og et af Danmarks få fuglefjeld (de øvrige findes på Bornholm) og huser over 500 par af ynglende rider.

Rider ved Bulbjerg (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rider på Bulbjerg, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS
> Naturnationalpark Han Herred – forslag til vildere vidder