Eskebjerg Vesterlyng

Af Rune Engelbreth Larsen

Eskebjerg Vesterlyng ligger i bunden af Sejerø Bugt ved den vestsjællandske kyst, syd for Nekselø. Hele området har været fredet siden 1945, og strandengen og heden rummer en stor variation af arter, hvoraf flere er meget sjældne i Danmark. To vandreklitter pløjer sig gennem terrænet fra kysten og ind mod plantagen, hvilket bryder landskabet op i betagende ‘rifter’ i den vestlige ende …

Eskebjerg Vesterlyng (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eskebjerg Vesterlyng, maj. Nekselø kan skimtes i horisonten (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Nikkende kobjælde (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nikkende kobjælde, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Salep-gøgeurt (foto: Rune Engelbreth larsen)
Salep-gøgeurt, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I gamle Dage fandt jeg F.eks. en Glæde ved at betragte Markerne med deres forskjellige Inddelinger og Farver – nu støder disse Ting mit Øie tit. Jeg har lært at kjende Egne, uberørte af Agerdyrkningsredskaber, i hele deres ejendommelige Vildhed – der synes jeg først er det rette stof for Maleren, der føler jeg de dybe Strænge i mit Indre anslaaede, og jeg gribes af en unævnelige Glæde, der bringer Taaren til at dirre i mit Øie! Ja, Naturen har noget Høiere og Ædlere end Alvor, den har Ro! Alvor, mild Alvor har jeg fundet hos mangt elskeligt Menneske, men aldrig den usigelige Fred og Ro, som i Naturen, derfor har dens Nydelse noget saa Trøsteligt for os Mennesker, der aldrig bør glemme LIvets Kamp og Strid. Der gaaer igjennem Naturen en Gjenklang af vore Sindsstemninger, og kan Landskabsmaleren fatte og gjengive den klart og smukt, da har han gjort sin Nytte. Prospectmaleri er Haandværk. (Johan Thomas Lundbye i brev til Lorenz Frølich)

Eskebjerg Vesterlyng (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eskebjerg Vesterlyng, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rundbladet soldug (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rundbladet soldug
Fransk bredpande. Meget sjælden sommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Fransk bredpande. Meget sjælden sommerfugl (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Eskebjerg Vesterlyng er gennem århundreder blevet præget af en ubrudt græsningstradition af vores ‘tamme megafauna’ i form af kvæg og heste. Næsten overalt på de åbne arealer nikker den fine nikkende kobjælde i vinden blandt andre farverige blomster, og i den lave vegetation nær stranden kan man møde den lille sommerfugl, fransk bredpande, der hører til de mest trængte arter herhjemme og kun findes på ganske få lokaliteter. Vestsjælland ligger på grænsen for artens nordligste udbredelse, men alligevel er den ikke mere klimatisk udfordret, end at her både flyver en forårs- og en efterårsgeneration. Man kan derfor være heldig at se fransk bredpande fra midten af maj og helt frem til slutningen af august, i nogle år til begyndelsen af september. Det var også her, at man i 2009 fandt og for første gang beskrev en helt ny svampeart for verden: Hebeloma griseopruinatum – den gråduggede tåreblad. (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genokomst)

Eskebjerg Vesterlyng (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eskebjerg Vesterlyng, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Majgøgeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Den meste potente samling af majgøgeurt, fotografen endnu har set (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Eskebjerg Vesterlyng og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her en række online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra samme område på Danarige.dk
> Mareskov ved Eskebjerg Vesterlyng

Flere fotoserier fra nærliggende områder på Danarige.dk
> Nekselø – et blomsterparadis i Kattegat

Folder og turforslag
> Kort og folder fra Vestsjællands amt: Eskebjerg Vesterlyng (pdf-format)

Dansk Ornitologisk Forening
> Artsliste: Fuglearter

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste: Dyr, planter og svampe

Kort over Eskebjerg Vesterlyng (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Kort over Eskebjerg Vesterlyng (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

DOWNLOAD OG UDPRINT
> Kort over Eskebjerg Vesterlyng (pdf-format)