Filsø – en vestjysk kæmpesø genopstår

Af Rune Engelbreth Larsen

Filsø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Filsø, marts (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Indtil midten af 1800-tallet var Filsø med sine over 2.000 hektar Danmarks næststørste sø, men så blev 2/3 drænet og udlagt til landbrugsjord, og i 1941-51 blev langt hovedparten af den tiloversblevne sø udtørret, så kun et nordøstligt og et sydøstligt hjørne på hhv. 45 og 20 hektar var tilbage (hhv. de nuværende søer, Fidde Sø og Søvig Sund).

Takket være Aage V. Jensen Naturfond er store dele af området imidlertid atter blevet opkøbt i 2011, og et af de største naturgenopretningsprojekter herhjemme har i 2012 genskabt store dele af søen, så den nu breder sig ud over 915 hektar plus omkringliggende enge og moser. På få år er søen blevet et af de største trækplastre for turister lokalt, og udviklingen af søens planteliv er intet mindre end et »botanisk mirakel« ifølge professor Kaj Sand-Jensen ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

»Med 56 arter er Filsø i dag helt i top blandt Danmarks rigeste søplantelokaliteter, og blandt de nyfundne arter er der ekstreme sjældenheder, alle troede udryddede,« konstaterede han blot tre år efter søens genkomst. F.eks. er små nøjsomme arter som strandbo, vandporulak, krybende ranunkel og vandpeber-bæk er tilbage i søen, der i dag er Danmarks sjettestørste.

Her følger en fotoserie fra dele af søen og lidt af livet omkring den …

Filsø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et lille hjørne af Filsø fotograferet fra øst, tæt ved Møllers Hus, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Filsø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Filsø, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

En sø der lyser, en sø der åbner sig, et rum der lukkes
af træerne omkring, af viberne i luften og lugten af august,
en stilhed fuld af skrig fra fugle og slag af fisk i vandet. (…)

En sø af ild, en sø der brænder, som har den slugt et hjerte,
og dén, der kommer ned til søen, synker til bunds i sin egen krop,
hører hjemme der og ingen ander steder.

 

Pia Tafdrup: »Ankomst« (Dronningeporten, 1998)

Filsø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vandpileurt ved Filsø, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Vandpileurt, juli (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vandpileurt, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klyde (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klyde, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blå mosaikguldsmed, hun (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blå mosaikguldsmed, hun, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Fireplettet libel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Fireplettet libel, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blåbåndet pragtvandnymfe (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blåbåndet pragtvandnymfe, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sådan kan det gå ... Blåbåndet pragtvandnymfe i spindelvæv (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sådan kan det gå … Blåbåndet pragtvandnymfe i spindelvæv (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Engrandøje (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Engrandøje, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dagpåfugleøje (foto: Rune Engelbreth Larsen)
En af vore mest udbredte – og smukkeste – dagsommerfugle, dagpåfugleøje (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Butsnudet frø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Danmarks almindeligste padde – butsnudet frø, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Søens genkomst aktualiserer muligheden for at realisere et stort vestjysk natur-reservat, der tilgodeser en grundlæggende faktor, som ikke mindst dansk natur trænger til: plads. Med et par tusind hektar ’ny’ natur er der kommet endnu større sammenhæng i et sparsomt bebygget og tyndt befolket område, der rummer muligheden for vild og vidtstrakt natur uden byer, industri og landbrug. Et sammenhængende naturreservat med artsrigdom som førsteprioritet kunne her strække sig hele vejen fra Filsø i nord og til Kallesmærsk Hede og Oksby Klitplantage, ca. 20 kilometer mod syd. Bæltet strækker sig 5-10 kilometer ind i landet fra Vesterhavet, kun ’afbrudt’ af enkelte landeveje og sommerhusområderne ved Vejrs Strand og Grærup Strand. (…) Mod syd er det let at udvide naturreservatet yderligere, for der er forbindelse fra Oksby Klit-plantage og hele vejen ned til Skallingen – en 20 kvadratkilometer stor ubeboet og fredet halvø, dannet af havets sandaflejringer … (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst).

Forslag til rammerne for Naturnationalpark Vesterhavet – en opgradering af Naturpark Vesterhavet, hvor naturværdier og biodiversitet får et løft (dette og sidens øvrige kort indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Forslag til rammerne for Naturnationalpark Vesterhavet – en opgradering af Naturpark Vesterhavet, hvor naturværdier og biodiversitet får et løft på et samlet areal, der udgør 190 kvadratkilometer, hvoraf næsten hele området er ejet af staten eller Aage V. Jensen Naturfond (kortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Filsø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Filsø, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

PÅ OPDAGELSE ELLER GENOPDAGELSE VED FILSØ

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Filsø og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her nogle online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra nærområdet på Danarige.dk
> Filsø en blå og frostklar dag (på vej …)
> Vrøgum Kær ved Filsø
> Johannes Larsen og naturens vingesus

Foldere og kort
> Varde Kommunes folder om Filsø
> Aage V. Jensen Naturfonds folder om Filsø

Kjeld Hansen skriver om dræning og genopretning af søen
> Det tabte land: Filsø blev udtørret på grund af tyskerne

Film om Filsø
> Filsø – Danmarks største naturgenopretning (TV Midtvest)
> Filsø – en naturlig succes for fugle (DOF)

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste fra Filsø: Dyr, planter og svampe

Dansk Ornitologisk Forening
> Områdebeskrivelse: Filsø

Kort over Filsø (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Kort over Filsø (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

DOWNLOAD OG UDPRINT
> Kort over Filsø, der viser Vrøgum Kærs placering (pdf-format)