Hulsig Hede og Skagen Klitplantage

Af Rune Engelbreth Larsen

Hulsig Hede med varieret klitnatur (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede med varieret klitnatur (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Over lange kyststrækninger brydes bølgerne for at flade ud mod det gyldne og grålige sand, der omkranser Danmark som en gammel billedramme. Bag strandene hæver hvide sanddyner sig i vindskabte formationer, kronet af skarpsleben marehalm og stikkende sand-hjælme. Klitterne begrænser sig ikke blot til kysterne, men spreder sig flere kilometer ind i landet, hvor de gråner og grønnes, som de antager vekslende vegetation og skiftende farve efter hedens palet. Få kilometer syd for Grenen ligger et sådant landskab, Hulsig Hede, der strækker sig fra hav til hav, tværs over Skagens Odde …

 

Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur

Titlen på denne fotoserie er en anelse misvisende, for langt hovedparten af billederne er fra Hulsig Hede eller klitnaturen umiddelbart øst og vest for plantagen – Skagen Klitplantage er med andre ord højst en kulisse. 

Fra 1800-tallet og ind i 1900-tallet har vi tilplantet store dele af vores klitnatur, der fandtes i unikt omfang i Danmark, idet en lang række nåletræsplantager blev rejst for at bekæmpe den sandflugt, der hærgede mange kyststrækninger fra 1500-tallet og op i 1800-tallet. Sandflugten er imidlertid et længst overstået historisk kapitel, og i dag står klitplantagerne blot i vejen for Danmarks særegne klitnatur, der er blevet forarmet, drænet og trængt af de ensformige og ofte ikke-hjemmehørende træbevoksninger.

Hvis vi i stedet havde de trængte arter for øje, skulle vi i dag genetablere forudsætningerne for en meget mere dynamisk klitnatur, hvilket forudsætter, at en række klitplantager afvikles helt eller delvist til fordel for urørt nåleskov eller åben klitnatur i mosaiklandskaber – det er også en overvejelse umiddelbart syd for Skagen.

Her følger lidt fotografiske indtryk fra nogle af Danmarks nordligste klitområder …

Klitten kiler sig ind over klitheden mod Skagen Klitplantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
En klit kiler sig ind over klitheden mod klitplantagen og skaber noget af det varme og dynamiske sandmiljø, som plantager historisk har blokeret (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hul i klitrækken, og sandet har fri passage til gavn for mange varmekrævende arter i klitnaturen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hul i klitrækken, og sandet har fri passage til gavn for mange varmekrævende arter – vest for Skagen Klitplantage (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klitperlemorsommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klitperlemorsommerfugl på blåmunke, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Seksplettet køllesværmer på slangehoved (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Seksplettet køllesværmer på slangehoved, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klitoldenborre, parring (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klitoldenborre hygger sig på klitten (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klit-mørkhat, formodentlig (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klit-mørkhat, formodentlig (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Larve af syvplettet mariehøne (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Larve af syvplettet mariehøne forcerer klitsandet – eller prøver på det (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Måske ager-hat (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Måske ager-hat? Fotoet kan ikke afgøre det – men jeg kunne ikke stå for skyggespillet (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, juli (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede. Man kan skimte lidt klokkelyng, der lyser lyserødt nederst i fotoet (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, juli. Vilde vidder venter på vilde planteædere … (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Afslutningsvis nogle udsigter fra klitterne nord for Hulsig Hede fra en meget tidlig vintermorgen. Selv uden sensommerens lilla lyngdække og uden den grønne sommer- og forårsvegetation er der betagende smukt heroppe i et af mine absolutte yndlingslandskaber i Danmark …

Hulsig Hede (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, en tidlig januarmorgen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, en tidlig januarmorgen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, en tidlig januarmorgen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, en tidlig januarmorgen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Ved Hulsig udfolder heden sig i et storslået patchwork af klitter og moser med pletter og tæpper af lyng og andre strittende og pjuskede gevækster, men i lighed med visse ørkenlandskaber synes dens konturer forunderligt nok beslægtet med netop havet. De vældige rækker af bølgende klitter bryder sporadisk det plane terræn –– sine steder som krusninger i et let oprørt hav, andre som fastfrosne landskabsaftryk af oceanets stejle bølgemure. Man kan balancere langs ryggen af de største og muligvis få en idé om, hvordan det måtte være at stå på toppen af en frembrusende flodbølge, sekunder før den kollapser og opløses i et langstrakt drøn af skumsprøjt og sammenstyrtende vandmasser …

 

Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur

Hulsig Hede (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hulsig Hede, en tidlig januarmorgen (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen, juli 2016

APROPOS

> Naturnationalpark Skagens Odde