Stort set hele arealet med undtagelse af plantagerne er såkaldte paragraf 3-områder, beskyttet under Naturbeskyttelsesloven

nnp-blaabjerg-paragraf3

Stort set hele arealet med undtagelse af plantagerne er såkaldte paragraf 3-områder, beskyttet under Naturbeskyttelsesloven

Naturnationalpark Blåbjerg & Nyminde, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3