Forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg overlapper lige akkurat en del af et Natura 2000-område (markeret med gult), hvor Danmark i forvejen er forpligtet til at gøre en særlig indsats for biodiversiteten.

nnp-gludsted-n2000

Forslaget til afgrænsningen af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg overlapper lige akkurat en del af et Natura 2000-område (markeret med gult), hvor Danmark i forvejen er forpligtet til at gøre en særlig indsats for biodiversiteten.

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, Natura 2000