(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg består mestendels af plantage, der bør konverteres til urørte skovlandskaber – men alle de lysåbne naturarealer er desuden beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

nnp-gludsted-p3

Forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg består mestendels af plantage, der bør konverteres til urørte skovlandskaber – men alle de lysåbne naturarealer er desuden beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Share

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3

Share