Forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg består mestendels af plantage, der bør konverteres til urørte skovlandskaber – men alle de lysåbne naturarealer er desuden beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

nnp-gludsted-p3

Forslaget til en afgrænsning af Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg består mestendels af plantage, der bør konverteres til urørte skovlandskaber – men alle de lysåbne naturarealer er desuden beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Naturnationalpark Gludsted Skov & Isen Bjerg, kort, Naturbeskyttelsesloven, paragraf 3