At forslaget til Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose inkluderer nogel af de væsentligtste naturværdier, fremgår af dette kort over områdets bioscore (et mål for koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter – jo varmere farve, desto højere værdi).

nnp-lindet-bioscore

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, bioscore, biodiversitet