Afgrænsningen af Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose består af ca. 82 procent statsejede arealer – Hønning Mose er imidlertid privatejet og bør opkøbes eller inkluderes gennem permanente aftaler på biodiversitetens præmisser.

nnp-lindet-ejerforhold

Afgrænsningen af Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose består af ca. 82 procent statsejede arealer – Hønning Mose er imidlertid privatejet og bør opkøbes eller inkluderes gennem permanente aftaler på biodiversitetens præmisser.

Naturnationalpark Lindet Skov & Hønning Mose, kort, ejerforhold, statseje