Råbjerg Mile – vild, vandrende og variabel klitnatur

Af Rune Engelbreth Larsen

Råbjerg Mile, Danmarks største vandreklit, bevæger sig langsomt fra vest mod øst over Skagens Odde og skaber et dynamisk naturlandskab i sit spor (foto: Rune Engelbreth Larsen)
‘Bagenden’ af Råbjerg Mile, der vandrer over Skagens Odde – man kan næsten se på ‘fartstriberne’, hvordan milen farver og forandrer landskabet  (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Natur på naturens præmisser er en sjældenhed i Danmark, men Råbjerg Mile er et af de steder herhjemme, hvor man kan følge naturens dramatiske kræfter få frit løb. Nordeuropas største vandrklit er forposten i et fortryllende og afvekslende landskab, der flytter og forandrer sig sammen med sandmasserne, og i hvis spor et nyt landskab dukker op. 

En af flere blokader for den foranderlige klitnatur, der historisk har været så karakteristisk for kystlandet Danmark, er de mange klitplantager, der er anlagt i 1800- og 1900-tallet, og som nu ligger i vejen for den naturlige dynamik som ensformige og artsfattige bælter. Men Råbjerg Mile, hvis 3,5 millioner kubikmeter sand ruller ind over landskabet i 20 meters højde og med en hastighed på 10-15 meter om året, nedtromler let træerne på sin vej gennem det nordlige hjørne af den overflødige nåletræsplantage, Bunken Klitplantage. Og fra et biodiversitetssynspunkt er dét en god og dynamisk ‘destruktion’. 

Her følger lidt visuelle indtryk af et markant nordjysk landskab under naturlig forvandling …

Syd for Råbjerg miles ene 'arm' ligger de gamle milesøer, som er opstået bag milen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bag Råbjerg Miles sydlige ‘arm’ ligger de gamle milesøer, som er opstået i parabelklittens fodspor (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Biowide 003 Råbjerg Mile – en af de lokaliteter, hvis biodiversitet undersøges i detalje af forskere (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Biowide 003 Råbjerg Mile – denne nye milesø er en af 130 danske lokaliteter, hvis biodiversitet undersøges i detalje af universitetsforskere (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Ved Råbjerg Mile får levestederne lov til at udfolde sig efter vinden, vejrets og naturens øvrige luner, og derfor er det også særlig interessant at undersøge den flora og fauna, der dukker op, når den vældige sandvold bulldozer sig vej gennem landskabet. Udbredelsen af de spæde klitsøer afhænger helt af regnmængderne og er derfor variable – og netop her finder man et af de 130 prøvefelter i projektet Biowide (Biodiversity in Width and Depth), hvor Aarhus Universitet og Københavns Universitet i samarbejde med de to store naturhistoriske museer kortlægger biodiversiteten i stor detalje. Læs mere her: Biowide 003 Råbjerg Mile

Råbjerg Mile (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Råbjerg Mile er bestrøet med såkaldt stjernestøv, som mere prosaiske sjæle kalder for tungsand, og hvis afvekslende mønstre giver dele af milen sin marmorerede overflade. Det gør det ikke lettere at begribe, at parabelklitten rent faktisk består af bevægeligt sand – snarere ligner dette kompakte væsen et massivt månesegl, der er drattet ned fra himlen midt i et landskab, hvor det slet ikke hører til …

 

Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur

Råbjerg Mile, august (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Afslutningsvis lidt fotos fra Råbjerg Mile en kold, men klar januarmorgen, hvor man oftere får den imposante vandreklit for sig selv end i sommersæsonen …

Råbjerg Mile bag en isbelagt milesø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile ved en isbelagt milesø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Vinterudsigt ved Råbjerg Mile (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile, januar (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile, et bestandigt foranderligt landskab, hvor naturen får lov til at bestemme (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mile, et bestandigt foranderligt landskab, hvor naturen får lov til at bestemme (foto © Rune Engelbreth Larsen)

På vej: Naturnationalpark Skagens Odde …