Stor opbakning til naturreservat ved Skjern Floddelta

Af Rune Engelbreth Larsen, 14. oktober 2016

Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Den 22. august bragte Dagbladet Ringkøbing-Skjern mit forslag til en ny afgrænsning af en kommende nationalpark på 2.700 hektar, der undgår tidligere konflikter med private lodsejere ved at være begrænset til statslige naturarealer: Naturnationalpark Skjern Floddelta (eventuelt udvidet med yderligere 4.700 hektar på militærets arealer og dermed: Naturnationalpark Skjern Floddelta & Borris Sønderland).

Som et led i debatten inviterede Fjordlisten undertegnede til at holde foredrag om mit forslag til et stort offentligt møde på Lønborggård den 13.oktober. Der var fuldt hus, og som det fremgår af Dagbladet Ringkøbing-Skjern var der stor opbakning til at få naturværdierne i centrum og satse på offentligt ejede naturarealer med vildere natur.

»Vi har været med på det her forslag helt fra starten, og vi er glade for, at der er blevet sat noget i gang. Om det så bliver på et lille område til at begynde med, så er det en god start,« udtaler formanden for Fjordlisten, Jan Holm Rasmussen (Dagbladet Ringkøbing-Skjern, 13.10.2016). Hele artiklen kan læses online: Debat uden uenighed – mange var for nationalpark.

Nu begynder kommunens embedsmænd en toårig proces, hvor en plan til et stort naturreservat skal konkretiseres – journalisten skriver, at der er afsat 100.000 kr. til forarbejdet, men det rigtige beløb er 950.000 kr., som lokalpolitikerne har afsat i enighed.

Om resultatet af anstrengelserne kommer til at hedde det ene eller andet, er jo uvist, og der er selvsagt mange muligheder for, at det ikke lander optimalt i den sidste ende. Men jeg håber, at det lykkes at følge sporet med naturværdierne i centrum og vildere natur som formålet på primært statsejede arealer – under alle omstændigheder bliver det interessant at følge processen (og måske blande sig lidt i lokaldebatten undervejs).

Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700-2.800 hektar, altså ikke ret meget mindre end ovenstående forslag, hvor kun ganske få arealer foreslås opkøbt for at få lidt mere af floden med.
Naturnationalpark Skjern Floddelta, hvis der ikke skal opkøbes privateejet jord – i givet fald bliver størrelsen ca. 2.700 hektar; men forslaget kan eventuelt udvides med Borris Sønderland (hvis vestlige del er skraveret med rødt på kortet) og arealerne omkring Omme Å, hvorved den samlede størrelse bliver 7.600 hektar

Rune Engelbreth Larsen, 14. oktober 2016
Apropos: Naturnationalpark Skjern Floddelta