Vrøgum Kær ved Filsø

Af Rune Engelbreth Larsen

Omtrent 6 kilometer nordvest for Oksbøl og et par hundred meter syd for Filsø ligger den lille vestjyske oase Vrøgum Kær, der i 2005 blev købt af Danmarks Naturfond (under Danmarks Naturfredningsforening). Det syner ikke af meget, når man kaster et hurtigt blik ud over de 13,5 hektar, men det er et sjældent vestjysk rigkær, der aldrig har været opdyrket og kun ekstensivt græsset. Nedenfor lidt fotografier fra et par besøg i det lille blomsterrige – og tak til Merete Vigen for at vise rundt og fortælle.

Vrøgum Kær (foto: Rune Engelbreth Larsen)
et er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det – men Vrøgum Kær rummer en særegen blomsterrigdom (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kødfarvet gøgeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kødfarvet gøgeurt, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vrøgum Kærs 13 hektar er en lille oase med et mangefarvet blomsterdække og insekters allestedsnærværende travlhed, ca. 4 kilometer nordvest for Oksbøl. Småt kan også være godt.

 

Området, der aldrig har været opdyrket, blev i 2005 opkøbt af Danmarks Naturfond og reddet fra en voldsom tilgroning ved rydninger, der siden er blevet fulgt op af en regelmæssig frivillig indsats – og af de græssende skotske højlandskvæg, der tramper godmodigt rundt og gumler løs om sommeren.

 

Det lille areal til trods er her registreret over 150 plantearter, bl.a. orkideer som sumphullæbe og kødfarvet gøgeurt og forholdsvis sjældne planter som klokke-ensian, spæd mælkeurt og benbræk.

 

Benbræk (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Benbræk, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Den lille benbræk har ikke sit navn, fordi der er fare for at falde over den og brække benet, men fordi man tidligere troede, at kvæget fik knogleskørhed, hvis de åd den. Desuden finder man massevis af den lille mosetroldurt, der ser tilpas mystisk ud til at leve op til sit navn. Den findes en del steder i Jylland, men ikke på Fyn og kun ganske få steder på Sjælland.

 

Vrøgum Kær er ikke bare et rart sted at fortabe sig i vegetationen, men også et godt sted at begynde en opdagelsesrejse i de nærliggende vestjyske naturområder, ikke mindst Filsø.

 

Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst

Mosetroldurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Mosetroldurt, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Spæd mælkeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Spæd mælkeurt, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Trævlekrone (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Trævlekrone, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klokke-ensian (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klokke-ensian, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)

PÅ OPDAGELSE ELLER GENOPDAGELSE VED VRØGUM KÆR

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Filsø og Vrøgum Kær samt en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her nogle online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra nærområdet på Danarige.dk
> Filsø – en vestjysk kæmpesøs genkomst
> Filsø en blå og frostklar dag (på vej …)

Folder og kort
> Danmarks Naturfonds folder om Vrøgum Kær

På tur med Merete Vigen
> Kom med på tur i Vrøgum Kær

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste fra Vrøgum Kær: Dyr, planter og svampe