Draved Skov – vild skov i Sønderjylland

Af Rune Engelbreth Larsen

Få kilometer syd for Løgum Kloster ligger den 250 hektar store Draved Skov – Danmarks største ‘urørte skov’. Det siger ganske vist ikke så meget, for det er meget få skove, vi har, som bliver friholdt for tømmerproduktion og i stedet får lov til at ‘passe sig selv’ som vild natur …

Draved Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Draved Skov, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I modsætning til langt hovedparten af de danske skove bliver Draved Skov således ikke drænet og er derfor naturligt mere sumpet og har flere våde områder. Desuden får de døende træer får lov til at stå, falde og forfalde til gavn for de talrige arter, der er afhængige af dødt ved. I Draved kan man med andre ord opleve en skov, hvor skovens og træernes naturlige cyklus ikke afvikles, og hvor artsrigdommen er i centrum – hvorved den desværre hører til de meget få skov-undtagelser i Danmark.

Men forhåbentlig kan den blive et inspirerende forbillede for kommende skovnaturpolitik herhjemme. Tænk hvis de store statsskove som f.eks. Rold Skov og Gribskov fik lov til at være urørte, så en mangfoldighed af liv atter kunne blomstre og myldre, helst med f.eks. fritgående kvæg og heste.

Draved Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Naturskulptur. Draved Skov, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Høj nellikerod (foto: Rune Engelbreth Larsen)
høj nellikerod, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Engnellikerod (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Engnellikerod, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kranskonval (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kranskonval, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor konval (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stor konval, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Lilje konval (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lilje konval, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Snudebillen curculio glandium (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Snudebillen curculio glandium (uden dansk navn) på liljekonval (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Citronsommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Citronsommerfugl (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Nælde sommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Nælde sommerfugl, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig milturt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig milturt, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skovsyre (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovsyre, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
(foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig vorterod og hvid anemone, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Krybende læbeløs (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Krybende læbeløs, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Draved Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Draved Skov (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skavgræs (foto: Rune Engelbreth Larsen)
En lille ‘skov’ af skavgræs i titusindvis, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

PÅ OPDAGELSE ELLER GENOPDAGELSE I DRAVED SKOV

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Draved Skov og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her en række online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra samme område på Danarige.dk
Draved Skov, efterårsbilleder

Folder og turforslag
> Naturstyrelsens kort og folder: Draved Skov

TV-program online
> Danske Vidundere: Draved Skov

Dansk Ornitologisk Forening
> Artsliste: Fuglearter

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste: Dyr, planter og svampe

Kort over Draved Skov (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)
Kort over Draved Skov. Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste (download kortet i pdf-format)