Frederikshåb Plantage og Syvårssøerne

Af Rune Engelbreth Larsen

(foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et sommerblik ud over dele af Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage, hvor hedelyngen netop er sprunget ud (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Frederikshåb Plantage, der ligger umiddelbart nord for Randbøl Hede, er ikke et slaraffenland for biodiversitet, men en kedsommelig nåletræsplantage – og dog har den et skjult slagnummer, som røber nogle mere oprindelige landskabskonturer: Syvårssøerne. Dette indlandsklitlandskab bag plantagens kulisser er et fascinerende og afvekslende område, som giver anelser om, hvad her kunne være, havde vi ikke været så forhippede på at tilplante herlighederne med monotone nåletræer.

Navnet har de, fordi de har det med at forsvinde i nogle år, for så at dukke op igen, ikke på grund af klimaforandringer og sæsonbetingede nedbørsforhold, men formodentlig på grund af vekslende grundvandsstigninger. Det er næsten magisk at vende tilbage med års mellemrum – og overordentlig smukt.

Selv om søerne således ikke er regelmæssigt tilbagevendende hvert syvende år, er der dog flere år uden vand end med – det kan man aflæse af Aase Flensteds private opgørelse over de fleste år i perioden 2000-2016 – klik dig selv ind på hendes billeder år for år: Aase Flensted og Frederikshåb Plantage

Her følger en fotoserie med sommer- og vinterbilleder fra Frederikshåb Plantage, primært fra Syvårssøerne …

(foto: Rune Engelbreth Larsen)
Indlandsklitter og vådområder i Syvårssøerne, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Gulvinget hedelibel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Gulvinget hedelibel, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rød blomsterbuk (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rød blomsterbuk (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Korsedderkopper. Hannen (t.v.) nærmer sig forsigtigt for at se, om hun er i det rette humør – han vil nødigt slås ihjel. For en sikkerheds skyld har han en livline (som lige kan skimtes) og kaster sig ud i frit fald, hvis hun bliver for agressiv ... (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Korsedderkopper. Hannen (t.v.) nærmer sig forsigtigt for at se, om hun er i det rette humør – han vil nødigt slås ihjel. For en sikkerheds skyld har han en livline (som lige kan skimtes) og kaster sig ud i frit fald, hvis hun bliver for agressiv … (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blæresmælde (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blæresmælde, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne, Frederikshåb Plantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne, Frederikshåb Plantage (foto © Rune Engelbreth Larsen)
(foto: Rune Engelbreth Larsen)
Frederikshåb Plantage, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sdr. Voldborg Sø, Frederikshåb Plantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sdr. Voldborg Sø, Frederikshåb Plantage – i modsætning til Syvårssøerne holder søen her vand næsten hvert år (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Også om vinteren er Syvårssøerne et sted af landskabelig skønhed – f.eks. i december 2008, hvorfra nedenstående fotografier stammer. Endnu et a de ‘heldige’ år med syvårsvandstand, men denne gang med frost og is, der giver andre farvenuancer …

Små ’fjorde’ og ’vige’ kringlede sig ind og ud af landskabelige afkroge og et væld af bitte- små, midlertidige øer dukkede op over alt – nogle med få eller blot et enkelt træ, der nærmest stod som plantet direkte på vandspejlet og spejlede sig utydeligt i det tynde islag, der gav søerne en ubevægelig overflade. Luften var krystalklar, og det hele føltes forårsagtigt og vinterligt på samme tid. Dette fascinerende sø-rige, der ligger som naturens smukke komposition bag nåletræernes takkede horisontlinjer i alle retninger, er trods mange gode udsigtspunkter så varieret, at det ikke kan overskues fra et enkelt sted, når man bevæger sig rundt mellem landskabets vekslende indtryk og perspektiver. På grund af de udtalte niveauforskelle og de mange små-øer og halvøer forandrer panoramaet sig hele tiden labyrintisk – selv når korte strækninger er tilbagelagt, og udsigtens vinkel blot er blevet en smule forskudt.

 

Rune Engelbreth Larsen: Danmark er en kvinde – på genopdagelse i den danske natur

 

Syvårssøerne, december (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Syvårs Søerne, december (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne er en tilbagevendende landskabsbegivenhed – nogle år er de der, andre ikke (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne er en tilbagevendende landskabsbegivenhed – nogle år er de der, andre ikke (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne, Frederikshåb Plantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Syvårssøerne, Frederikshåb Plantage (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Afvekslende udsiger findes overalt omkring Syvårs Søerne (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Afvekslende udsiger findes overalt omkring Syvårs Søerne (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen, oktober 2016

APROPOS

> Forslag: Naturnationalpark Randbøl Hede & Syvårssøerne (på vej)