Frøslev Plantage – bistået af naturgavnlige orkaner

Af Rune Engelbreth Larsen

Frøslev Lyngpolde (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Frøslev Lyngpolde, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Violetrandet ildfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Violetrandet ildfugl, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Frøslev Plantage er én stor statsejet produktionsskov, der primært består af nåletræer, men f.eks. også et par hedeområder og de såkaldte klimper. Naturstyrelsen skriver om disse særprægede indlands klitlandlandskaber: »En klimp er en flad sandbakke, der ligger tilbage, efter det omgivende sand er blæst væk. Den er blevet stående, fordi en fugtig lavning på toppen holdt på sandet. (…) Klimperne er dannet for ca. 1.000 år siden, og Kapellet ligner en fladtoppet vulkan med sin rand af sand på toppen.«

Området hed tidligere Frøslev Sand og var et stort fælles græsningsareal, men blev tilplantet i 1883-1900, da Sønderjylland var en del af Tyskland. Dermed transformeredes landskabet til den ensformige kulisse af træmarker, som stadig er det dominerende indtryk.

Gentagne orkaner har lagt store dele af plantage ned og muliggjort store åbne arealer med vildere natur, men kun sjældent er naturens naturgavnlige storm blevet udnyttet til naturens fordel som f.eks. Finkehede, der ikke er blevet gentilplantet.

Her følger nogle fotos fra Frøslev Plantage med enkelte af arterne og de åbne vidder, som nogle af os gerne så flere af.

Kapellet, Frøslev Plantages største klimp. Naturstyrelsen skriver: »En klimp er en flad sandbakke, der ligger tilbage, efter det omgivende sand er blæst væk. Den er blevet stående, fordi en fugtig lavning på toppen holdt på sandet. (…) Klimperne er dannet for ca. 1.000 år siden, og Kapellet ligner en fladtoppet vulkan med sin rand af sand på toppen.« (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kapellet, En af Frøslev Plantages største klimper (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kådnermose, Frøslev Plantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kådnermose, august. Kunstigt etableret sø (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rådyr (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rådyr – to, hvis man kigger godt efter … (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klokkelyng (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klokkelyng, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skovskarnbasse (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovskarnbasse (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Øjentrøst (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Øjentrøst, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sjælden kobberfarvet variat af grøn solbille (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sjælden kobberfarvet variat af grøn solbille – egentlig har den ikke et veletableret dansk navn, men den kaldes sådan på Fugleognatur.dk. Her er dens latinske navn chrysanthia nigricornis – men det er der ikke hel enighed om, og i Sverige er man landet på chrysanthia geniculata (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blodcikade. En ny art i Danmark, hoppet hertil fra Tyskland. Den blev første gang observeret i Frøslev Mose i 2006, men findes nu en del steder i Sønderjylland og enkelte steder i Midt- og Østjylland (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blodcikade. En ny art i Danmark, hoppet hertil fra Tyskland. Den blev første gang observeret i Frøslev Mose i 2006, men findes nu en del steder i Sønderjylland og enkelte steder i Midt- og Østjylland (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Finkehede, Frøslev Plantage (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Finkehede, Frøslev Plantage (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS

> Forslag til Naturnationalpark Frøslev Skov & Mose