Helgenæs med sydøstlig havudsigt

Af Rune Engelbreth Larsen

Udsigt fra Lusklit (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Udsigt fra Lusklit, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Halvøen Helgenæs er den sydligste del af Djursland, hvis smukke sydvendte kyststrækning blandt andet rummer en spektakulær udsigt fra Busklint udover havet til Samsø, Tunø og Hjelm – og indlands til Klæbjerg overdrev og Lusklint. Klæbjergs stærkt kuperede terræn udgøres af store græsningsarealer med fine blomster og tornede buske med efterårsbær. En del af arealet har ikke været opdyrket eller gødsket siden 1900, men har i mere end 100 år været brugt til græsning, hvilket er et godt udgangspunkt for forholdsvis uspoleret natur.

På Klæbjerg er endvidere foretaget omfattende rydninger af bl.a. gyvel, og området græsses af Dansk Skovkvæg for at fastholde det åbne landskab frit for tilbagevendende tilgroning. 

Her følger en fotoserie fra området med flere udsigter og enkelte af beboerne …

Udsigt mod øst fra Lusklit (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sydspidsen af Helgenæs. Udsigt mod øst fra Lusklit, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Femplettet køllesværmer og engrandøje på en blåhat (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Femplettet køllesværmer og engrandøje på en blåhat (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Grøn frø (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Grøn frø, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skråstregpande (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skråstregpande, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor knopurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stor knopurt, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Mark tusindgylden (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Mark tusindgylden, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Mark krageklo (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Mark krageklo, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Lushage stikker frem bag Bursklint, og øen Hjelm anes i horisonten (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lushage stikker frem bag Bursklint, og øen Hjelm anes i horisonten fra sydspidsen af Helgenæs (foto © Rune Engelbreth Larsen)