Den foreslåede afgrænsning af Naturnationalpark Blåbjerg overlapper to Natura 2000-områder

nnp-blaabjerg-2000

Share

Naturnationalpark Blåbjerg, kort, Natura 2000

Share