Rødlig perlemorsommerfugl i Store Bøgeskov

Af Rune Engelbreth Larsen

Rødlig perlemorsommerfugl – en af Danmarks sjældneste sommerfugle, hvis bestande er raslet ned de seneste få årtier (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl – en af Danmarks sjældneste sommerfugle, hvis bestande er raslet ned de seneste få årtier (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Nordvest for Ringsted ved Gyrstinge Sø ligger Store Bøgeskov, en af de få løvskove, hvor man i lysninger og langs stier endnu kan træffe en pæn vifte af forskellige dagsommerfugle, ikke mindst den stærkt truede rødlig perlemorsommerfugl – om end fåtalligt. Det er dog ikke så længe siden, at denne smukke sommerfugl var almindeligt udbredt, men tilbagegangen er gået rasende stærkt i et skovland, hvor tømmerproduktionen har presset skovnaturen i bund.

Den sidste rødlige perlemorsommerfugl, der er set i Jylland, blev fundet død syd for Horsens Fjord så sent som i 2012 (de sidste levende individer vest for Storebælt er set i de vestfynske skove ved Krengerup i 2003 og ved Vejle Fjord i 2005).

Mere om det nedenfor – her følger nogle billeder af rødlig perlemorsommerfugl og enkelte andre arter på én af dens sidste lokaliteter …

Store Bøgeskov ved Lerbæks Mose – en sommerfuglerig lysning, der bl.a. huser en af Danmarks sidste bestande af rødlig perlemorsommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Store Bøgeskov ved Lerbæks Mose – en sommerfuglerig lysning, der bl.a. huser en af Danmarks sidste bestande af rødlig perlemorsommerfugl (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Den smukke underside på nældesommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Den smukke underside på nældesommerfugl, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hønsetarm glansugle (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hønsetarm glansugle (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Agurkeedderkop, Store Bøgeskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Agurkeedderkop, juni. Navnet dækker egentlig over flere arter, der er vanskelige at skelne (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sildig gærde-vikke (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sildig gærde-vikke, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sommerfugle-lysning i Store Bøgeskov Store Bøgeskov
Sommerfugle-lysningen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Krybende læbeløs vokser talrigt i sommerfuglelysningen i Store Bøgeskov
Krybende læbeløs vokser talrigt i sommerfuglelysningen i Store Bøgeskov – rødlig perlemorsommerfugls foretrukne optankningsstation (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl på krybende læbeløs (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl på krybende læbeløs (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Historisk udbredelse af rødlig perlemorsommerfugl i Danmark. Mange tætte bestande for får årtier siden (røde markeringer) – i dag er der kun få lokaliteter tilbage på Midt- og sydsjælland
Historisk udbredelse i Danmark siden 1902. Rødlig perlemorsommerfugl er registreret på 274 lokaliteter i perioden, men af de bestande, der var tilbage for blot få årtier siden, er i dag langt de fleste forsvundet. De grønne markeringer, der kan skimtes, viser, hvor få der er tilbage (Fugleognatur.dk)
Rødlig sommerfugl, kort over udbredelsen
Kort over de sidste lokaliteter i Danmark. På de røde lokaliteter har rødlig perlemorsommerfugl været forsvundet i mindst 10 år, på de grønne markeringer er den observeret efter 2006, men også mange af de grønne markeringer er allerede forældede (Fugleognatur.dk).

Rødlig perlemorsommerfugl er her (trods alt) endnu, men for få årtier siden var den udbredt i løvskove over det meste af Danmark. På forholdsvis kort tid er den imidlertid blevet fortrængt til kun seks bestande på Lolland-Falster og Midt- og Sydsjælland. 

På hjemmesiden Fugle & Natur kan man læse om sommerfuglens nedslående og meget hastige tilbagegang:

Så sent som i 90’erne var rødlig perlemorsommerfugl ganske udbredt på Sydfyn og i skovene vest for Odense, især i Langesø-området. Imidlertid var arten heller ikke i stand til at overleve her, og de sidste fynske fund er fra Snarup Mose (2001) og Krengerup-skovene (2003). I Jylland havde den i 90’erne og 00’erne sine bedste bestande omkring Moesgård Skov og i skovene på nordsiden af Vejle Fjord. Rødlig perlemorsommerfugl er i Moesgård Skov sidst set i 1999, mens den ved Vejle Fjord klarede sig helt frem til 2005, hvor den for sidste gang blev set i Staksrode Skov. (…) Rødlig perlemorsommerfugl er i overhængende fare for at uddø i Danmark og må forventes at gøre dette i snarlig fremtid, med mindre en aktiv indsats for det modsatte iværksættes.

Samme tendens er en væsentlig grund til, at de fleste uddøde sommerfugle i Danmark er tilknyttet skov – allerede i 2005 siden skrev Michael Stoltze i Status over Danmarks dagsommerfugle: »Halvdelen af Danmarks dagsommerfugle har alvorlige problemer med at klare sig, og mange arter er allerede uddøde. (…) En stor del af de uddøde arter var tilknyttet blomsterrige og beskyttede enge eller overdrev i skovlysninger.« 

De seks lokaliteter, hvor rødlig perlemorsommerfugl er registreret i 2016
De seks lokaliteter, hvor rødlig perlemorsommerfugl er registreret i 2016 (Sommferfugleatlas.dk)

Det gælder bl.a. skovhvidvinge, terningsommerfugl, mnemosyne, poppelsommerfugl, herorandøje, slåensommerfugl, egesommerfugl og perlemorrandøje.

Rødlig perlemorsommerfugl lægger æg under bladene på violer i lysåbne skovområder og er derfor sårbar over for den omfattende plantagebeplantning, der befordrer tætte og mørke bevoksninger af hensyn til tømmerproduktion og på bekostning af naturen.

Nedenfor lidt flere billeder af denne fine skønhed fra Store Bøgeskov, hvor en af landets sidste seks bestande endnu kan træffes i en skovlysning eller langs stierne. 

Rødlig perlemorsommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl – en af Danmarks sjældneste sommerfugle, hvis bestande er raslet ned de seneste få årtier (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl i luften – ikke noget skarpt foto, men jeg kan godt li’ sommerfuglens positur (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Rødlig perlemorsommerfugl med snablen fremme (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rødlig perlemorsommerfugl hedder Euphrosyne på latin – normalt ikke noget, jeg går op i, men det har selvfølgelig betydning for forskere, der kommunikerer på tværs af lande og sprog. Eufrosyne er imidlertid også navnet på en af antikkens tre skønhedsgudinder, de såkaldte chariter, som grækerne kaldte dem, døtre af Zeus og oceaniden Eyrunome (eller gratier, som de blev til hos romerne). De afbildes ofte sammen med muser og nymfer og personificerer sammen skønhed og lærdom. Eufrosyne betyder »glæde« eller »munterhed«, og det må siges at være et træffende navn til en dagsommerfugl så iøjnefaldende yndefuld.

Hvem kan undgå at blive munter af at se denne fine perlemorsommerfugl lyse op som en graciøs glød på den lave vegetations grønne skovbund – eller når den slapper af på en dybblå krybende læbeløs i lysningen? Nyd den, inden den uddør, for en kvalificeret og målrettet forvaltning for at bevare den er der ikke megen af i de danske skove, hvor tømmerproduktionen forarmer naturen og fortrænger arterne i stor stil.

Rune Engelbreth Larsen, juni 2016

APROPOS
Meget anbefalelsesværdig er Lars Andersens side om rødlig perlemorsommerfugl