Skjern Å – Danmarks floddelta

Af Rune Engelbreth Larsen

Naturbilleder og indtryk fra forår og sommer ved Skjern Å – Danmarks eneste floddelta, der breder sig ud over ca. 25 kvadratkilometers snoede flodløb, søer og enge øst for Ringkøbing Fjord …

Skjern Å løber ud i Ringkøbing Fjord (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å løber ud i Ringkøbing Fjord, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Bemærk ovenstående knopsvanes adfærd: den ene fod er løftet op af vandet og stritter lidt akavet ud. Sådan svømmer den rundt i flere minutter. Det har jeg set før, og jeg forhørt mig på portalen Danmarks Fugle og Natur for at finde ud af, om det bare er tilfældigt. Nogle mener, at det er en slags termoregulering som effekt, andre at det bare er for »hyggens« skyld, men der kan måske også være en anden forklaring, som man kan læse om via Videnskab.dk: Dele af din hjerne sover, mens du er vågen. I en faktaboks oplyses følgende: »For luftåndende, vandlevende dyr, f.eks. pattedyr som sæler, søkøer og hvaler, udgør søvn et særligt vejrtrækningsproblem. Hvaler og muligvis også sæler synes at løse problemet ved at veksle mellem vågen og sovende tilstand på skift mellem de to hjernehalvdele. Fugle har samme søvnmønster og er således i stand til at holde øje med eventuelle rovdyr; de sover så at sige med ét øje åbent, nemlig dét modsat den vågne hjernehalvdel.« Hvem ved …?

Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

På floddeltaets største ø, Kalvholm, det 140 hektar store areal mellem Skjern Å’s sydlige og nordlige løb, er der i 2010 udsat en flok ‘vildheste’ – eller rettere utæmmede exmoor ponyer, som formodentlig nedstammer fra Europas oprindelige vildheste. De danske vildheste er oprindelig hentet i øde egne i Storbritannien i 1960’erne, hvorfra en forskergruppe bragte fem exmoor ponyer til Tærø i Ulvsund mellem Sjælland og Møn. Siden er flokken vokset, og i 2003 blev nogle af tredje-fjerdegenerationshestene flyttet til Sydlangeland, hvor de på blot tre år blev til en ny flok på 75 dyr. I 2010 kunne succesen så yderligere udbredes til Skjern Å’s floddelta … (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst)

Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vildheste – exmoor ponyer – ved Skjern Å (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Gul vipstjert (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Gul vipstjert er en af vore tropiske trækfugle, der er gået stærkt tilbage som ynglefugl siden 1970’erne. Presset af befolkningstilvækst i Vestafrika, hvor den overvintrer, og af tilbagegangen af græssede engområder herhjemme (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Havørn forfølges af hættemåge (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Havørn forfølges af hættemåge (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Her følger et par fotos fra en fascinerende oplevelse af havørnen over Skjern Å: Det kan godt ligne et billede på den menneskelige verdens smålighed, når man overværer en intrigant lille hættemåde chikanere den majestætiske havørn, der bare vil flyve væk i fred med sin fiskefangst i kløerne, men bliver ‘jaget’ i flere minutter …

Og dog er det samtidig et opløftende syn at se den lille modige måge koste rundt med den gigantiske rovfugl. Desværre kunne jeg ikke tage tydeligere fotos med mit 300 mm objektiv – men det var en flot oplevelse i et spændende naturområde.

Havørn forfølges af hættemåge (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Havørn forfølges af hættemåge (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Fireplettet libel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Fireplettet libel (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Gul frøstjerne (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Gul frøstjerne (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Efterårsmosaikguldsmed (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Efterårsmosaikguldsmed (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kvadratedderkop (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kvadratedderkop (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skjern Å, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hestholm Sø ved Skjern Enge (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hestholm Sø ved Skjern Enge, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

PÅ OPDAGELSE ELLER GENOPDAGELSE VED SKJERN Å

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Skjern Å og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her en række online-ressourcer til inspiration og information …

Flere naturbilleder fra nærområdet
> Skjern Å løber ud i Ringkøbing Fjord

Kort og turforslag
> Naturstyrelsens kort og folder: Skjern Enge

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste fra Skjern Å: Dyr, planter og svampe

Dansk Ornitologisk Forening
> Artsliste fra Skjern Å: Fugle

Kort: Skjern Å
Kort: Skjern Å (indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste)

DOWNLOAD OG UDPRINT
> Kort over Skjern Å (pdf-format)