Europæisk bison æder græs (foto © Rune Engelbreth Larsen)

130311-7247

Europæisk bison er en græsser, der kan bidrage effektivt til at holde naturområder lysåbne – året rundt (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Europæisk bison, Vurop Enge, visent, 2015, rewilding, græsser