Home Page

Bornholmske sprækkedale 

Bornholm rummer ca. 70 sprækkedale – revner i selve urfjeldet, som istidens smeltevand har tømt og ‘renskurret’, så de er blevet mere eller mindre blottede kløfter i landskabet … LÆS MERE

Ulvens genkomst – ingen grund til frygt og en gave til naturen ...

Vi mangler vildere vidder, flere fritgående vilde heste og mange andre store plantædere ...

Holmegaard Mose og en af dens mange beboere, stor rovedderkop ...

Møns Klint – naturens kridhvide eventyrlandskab

Bialowieza Nationalpark – vildskov og vilde visenter

Berchtesgaden Nationalpark – naturbeskyttelse i bjergene

Skjern Å og Danmarks eneste floddelta ...

Mange danske sommerfuglearter er truede eller uddøde de seneste få årtier ...

Naturnationalpark Han Herred – forestil dig 200-400 kvadratkilometer vildere dansk natur ...

Den danske naturs genkomst

Den danske naturs genkomst – ny bog af Rune Engelbreth Larsen

Efter årtiers, århundreders og i nogle tilfælde årtusinders fravær er havørne, traner, ulve, vildsvin, elge, bævere og bisoner atter en del af den danske natur – eller på vej til at blive det. Og naturarealer, der tidligere blev pløjet op, inddæmmet eller på anden vis fjernet fra landkortet, er sine steder igen ved at blive til varieret og artsrig natur. Hvor, hvorfor og hvordan er det sket? Den danske naturs genkomst er en oplevelses- og oplysningsrejse til en række genkomne naturområder og fortæller historien i ord og billeder … LÆS MERE