Faktuel forkert oplysning til borgerne ... Honningbierne er ikke den vigtigste faktor i bevarelsen af plantediversiteten i almindelighed endsige den vilde flora i særdeleshed. Honningbien er et husdyr, der udsat i naturområder kan true de vilde bier og andre bestøvere

biavl-naturstyrelsen

Faktuel forkert oplysning til borgerne … Honningbierne er ikke den vigtigste faktor i bevarelsen af plantediversiteten i almindelighed endsige den vilde flora i særdeleshed. Honningbien er et husdyr, der udsat i naturområder kan true de vilde bier og andre bestøvere

Naturstyrelsen, bier, biavl, honningbier, bestøvning