Kalmar Rimmer

Af Rune Engelbreth Larsen

Kalmar Rimmer (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kalmar Rimmer, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Kalmar Rimmer er en fredet naturperle på kun 10 hektar, der ligger syd for den lille nordjyske by Jerup. Om foråret flyver her den sjældne dagsommerfugl hedepletvinge, som jeg må vende tilbage for at fotografere, men sommeren er også smuk blandt almindeligheder som en farvestærk blåfugl og ildfugl i hedelyngens lilla kulisser. 

I lighed med de nærliggende områder Jerup Hede og Råbjerg Mose er Kalmar Rimmer præget af såkaldte rimmer og dobber. Rimmer er små sandvolde og dobber er lavningerne imellem dem, der sammen danner et bølget landskab, hvor der før var revler i stenalderhavet. Det giver både landskab, flora og fauna variation, selv om tilgroning mange steder gør det vanskeligt at se strukturen.

Kalmar Rimmer rummer også et smukt og kroget egekrat – en lille bid vildskov, der aldrig har været opdyrket, og hvor træerne får lov til at vokse uden menneskelig indgriben …

Almindelig blåfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Lille ildfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lille ildfugl, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl, hedelyng (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Almindelig blåfugl på hedelyng, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Egekrat, Kalmar Rimmer (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Egekrat. Kalmar Rimmer, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen
November 2015

APROPOS
> Forslag til nærliggende naturreservat: Naturnationalpark Råbjerg Mose og Ålbæk Skov