Lisbjerg Skov

Af Rune Engelbreth Larsen

Få kilometer nord for Aarhus mellem byerne Lisbjerg, Elev og Trige ligger den 280 hektar store Lisbjerg Skov, der udover nyplantet skov fra 1990’erne også rummer gammel såkaldt bondeskov, lidt vildskov, græsland, nogle søer og sletter med potentialet for varieret og mangfoldig natur. Flere områder græsses af kvæg og heste – det kunne blive spændende, hvis man lod dem gøre det året rundt …

Lisbjerg Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Unavngiven sø i Lisbjerg Skov, august. Bondeskov i baggrunden til højre (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blodrød libel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Blodrd libel, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Blodrød libel, parring (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Ikke det skarpeste fotografi, man kunne ønske, men imponerende at se den såkaldte tandemflugt, når guldsmede parrer sig i luften. Blodrød libel (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Efterårsmosaikguldsmed i luften (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Efterårsmosaikguldsmed i luften, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor hedelibel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stor eller almindelig hedelibel, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Græsning med kvæg, Lisbjerg Skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kvæget tager sig en slapper fra græsningen på sletten i Lisbjerg Skov. Hvis man ser godt efter, kan man få øje på hesten, der ligger bagerst, tættere på skoven (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Græssende hest (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Græssende hest skal hjælpe med at holde sletten i Lisbjerg Skov lysåben (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Svirreflue på en blåhat (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Svirreflue på en blåhat, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skovrandøje (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovrandøje, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dværgblåfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dværgblåfugl, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Knopurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Knopurt, september (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Vildskov eller såkaldt urørt skov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Vildskov – eller såkaldt urørt skov – findes i et par mindre hjørner af Lisbjerg Skov (foto © Rune Engelbreth Larsen)