Mareskov ved Eskebjerg Vesterlyng

Af Rune Engelbreth Larsen

Eskebjerg Vesterlyng ved den nordvestsjællandske kyst syd for Nekselø rummer også Mareskov. Her følger nogle billeder omkring en lille sø og lidt eksempler på flora og fauna, heriblandt orkideerne kødfarvet gøgeurt og tyndakset gøgeurt. Førstnævnte er der knap en håndfuld af, mens sidstnævnte snarere tæller op mod hundrede …

Et tæppe af vandranunkel dækker søfladen. Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et tæppe af vandranunkel dækker søfladen. Mareskov, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Når gøgen kalder i det fjerne, har foråret for alvor bidt sig fast. Bøgen springer ud og farver løvskovene lysegrønne, og de tidligste orkideer begynder at rage op i skovbunden og på engene – tyndakset gøgeurt, hylde gøgeurt, stor gøgeurt, salep gøgeurt og maj gøgeurt. Faktisk er det netop associationen til gøgens ankomst, der gør, at disse og mange andre danske orkideer kaldes gøgeurter. De plettede blade på flere af gøgeurterne minder også lidt om fuglens fjerdragt, og ligesom gøgen er blevet kaldt for kukmanden og kukkeren, har tyndakset gøgeurt f.eks. også været kendt som tyndakset kukkerurt. (Rune Engelbreth Larsen: Den danske naturs genkomst).

Håret mosaikguldsmed. Hannen er tættest på beskueren (
Håret mosaikguldsmed, juni. Hannen er tættest på beskueren. Mareskov (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hestesko-Vandnymfe, Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hestesko-Vandnymfe, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Mareskov, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Lav tidsel, Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lav tidsel, juli (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Kødfarvet gøgeurt, Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Kødfarvet gøgeurt, maj. I 2013 fandt jeg én ved denne sø, i 2014 var her tre – det går fremad (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Tyndakset gøgeurt i skovbunden, Mareskov (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Tyndakset gøgeurt i skovbunden, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

I bogen Den danske naturs genkomst fortæller Rune Engelbreth Larsen i ord og billeder om Mareskov ved Eskebjerg Vesterlyng og en række andre danske naturområder, der er blevet helt eller delvist genskabt de senere år. For den, der vil fordybe sig yderligere på egen hånd, følger her en række online-ressourcer til inspiration og information …

Flere fotoserier fra samme område på Danarige.dk
> Eskebjerg Vesterlyng

Flere fotoserier fra nærliggende områder på Danarige.dk
Nekselø – et blomsterparadis i Kattegat

Folder og turforslag
> Kort og folder fra Vestsjællands amt: Eskebjerg Vesterlyng (pdf-format)

Danmarks Fugle og Natur
> Artsliste: Dyr, planter og svampe ved Mareskov