Paragraf 3-beskyttet natur inden for afgrænsningen – eftersom Naturbeskyttelsesloven ikke umiddelbart omfatter skov, er der ikke så mange arealer, der falder inden for denne lov

nnp-fussingoe-paragraf3

Paragraf 3-beskyttet natur inden for afgrænsningen – eftersom Naturbeskyttelsesloven ikke umiddelbart omfatter skov, er der ikke så mange arealer, der falder inden for denne lov

kort, paragraf 3, naturnationalpark Fussing ø & Læsten Bakker