Naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 inden for den foreslåede afgrænsning

nnp-gribskov-p3

Naturarealer beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 inden for den foreslåede afgrænsning

kort, Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø, paragraf 3, Naturbeskyttelsesloven