Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto flere)

nnp-gurre-bioscore

Biodiversitetskortets bioscore viser koncentrationen af truede arter og potentielle levesteder for truede arter (jo varmere farver, desto flere)

kort, Naturnationalpark Gurre Sø & Horserød Hegn, bioscore, biodiversitetskortet