Beskyttede områder efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3

nnp-gurre-p3

Beskyttede områder efter Naturbeskyttelseslovens paragraf 3

kort, Naturnationalpark Gurre Sø & Horserød Hegn, paragraf 3, Naturbeskyttelsesloven