Forslag til en hegnslinje omkring afgrænsningen af Naturnationalpark Husby Kyst & Skov (havet udgør naturligvis en afgræsning i sig selv)

nnp-husby-hegn

Forslag til en hegnslinje på ca. 14 kilometer omkring afgrænsningen af Naturnationalpark Husby Kyst & Skov (havet udgør naturligvis en afgræsning i sig selv)

Naturnationalpark Husby Kyst & Skov, kort, hegnslinje