Den foreslåede afgrænsning overlapper Natura 2000-områder nr. 138 og 144

nnp-jaegersborg-natura2000b

Den foreslåede afgrænsning overlapper Natura 2000-områder nr. 138 og 144

kort, Natura 200, Naturnationalpark Jægersborg Hegn & Dyrehave