(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
Den foreslåede afgrænsning overlapper Natura 2000-områder nr. 138 og 144

nnp-jaegersborg-natura2000b

Den foreslåede afgrænsning overlapper Natura 2000-områder nr. 138 og 144

Share

kort, Natura 200, Naturnationalpark Jægersborg Hegn & Dyrehave

Share