Paragraf 3-arealer (skraveret og farvet) inden for den foreslåede afgrænsning

nnp-straasoe-paragraf3

Paragraf 3-arealer (skraveret og farvet) inden for den foreslåede afgrænsning

kort, Naturnationalpark Stråsø Skov & Vind Hede, paragraf 3