Fra filmen 'Det nye vildnis – stor natur i et lille land'

ovp-film2

Fra filmen ‘Det nye vildnis – stor natur i et lille land’

udland, Holland, Oostvaardersplassen, film, dokumentar