Råbjerg Mose – vildmark med rimmer og dopper

Af Rune Engelbreth Larsen

Råbjerg Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mose, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Nordvest for den nordjyske by Jerup kan man forvilde sig ind i Råbjerg Mose og opleve 5 kvadratkilometer af noget af det tætteste, vi kommer en dansk vildmark. Her er bestemt ikke lige fremkommeligt overalt, men stierne giver dog et stykke ad vejen et godt udgangspunkt for lidt vildskab, der desværre har været ved at gro til i ensformig træopvækst i mange år. Heldigvis er et femårigt EU-Life projekt i 2013-2018 i fuld gang med meget omfangsrige naturforbedringer, hvor uønsket tilvækst fjernes, græsning udbredes og naturlig vandbalance genoprettes en lang række steder.

Råbjerg Mose er karakteriseret af rimmer og dopper, nærmere bestemt en lang række nord-syd-gående sandede strandvolde (rimmer) med alt fra 10 til 100 meters bredde og ca. 50 meters mellemrum, imellem hvilke der opstår fugtige lavninger eller vandflader (dopper) af omtrent samme dimensioner. Højdeforskellene i dette vaskebræt-agtige landskab svinger fra 1 til 8 meter. Det er egentlig stenalderhavets oprindelige revler, der med landhævningen blev en del af Vendsyssels lavvandede strandområde og med tiden til et særegent terræn på fastlandet. Det kan være vanskeligt at bemærke ‘mønsteret’, når tilgroningen har taget overhånd, men med de igangværende rydninger bliver det fascinerende landskab gradvis endnu tydeligere.

Her følger en lille håndfuld foto-indtryk fra området …

Lille ildfugl (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Lille ildfugl, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Klokke ensian (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Klokke ensian, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Sort hedelibel (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sort hedelibel, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skrubtudse (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skrubtudse. Råbjerg Mose, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mose, august. Klokkelyng i forgrunden (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mose (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Råbjerg Mose, august (foto © Rune Engelbreth Larsen)

APROPOS
> Naturnationalpark Råbjerg Mose & Ålbæk Skov