Uggerby Klitplantage og Lilleheden Klitplantage

Af Rune Engelbreth Larsen

Uggerby Klitplantage ved Tannis Bugt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uggerby Klitplantage ved Tannis Bugt (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Øst for Hirtshals er der omtrent 12 kvadratkilometer sammenhængende naturområder, hvor der er fine perler at finde og opleves – men de er små i det samlede billede og kunne og burde opprioriteres på naturens præmisser. De meget monotone klitplantager Uggerby og Lilleheden kunne f.eks. tyndes markant ud, så kun hjemmehørende nåletræer og egekrat lades tilbage, og vi i stedet får flere åbne hede- og klitarealer (frem for f.eks. at konvertere nåletræsplantager til løvskov, som det vist nok sker på oprindelige klit- og hedearealer i Nationalpark Thy). 

Men indtil videre må vi lede efter perlerne i og omkring plantagerne, som de er. F.eks. findes en stor bestand af de to varieteter af purpur-gøgeurt (purpur-gøgeurt og vendsyssel-gøgeurt, jf.Pedersen & Faurholdt 2010: 215). De vokser i fugtige klitlavninger, hvor der er et stort indhold af kalkskaller – vendsyssel-gøgeurt udelukkende kystnært, mens purpur-gøgeurt også findes på nogle nordjyske lokaliteter inde i landet ved lysåbne kalkkær.

Her følger nogle indtryk fra området …

Vendsyssel-gøgeurt (foto: rune Engelbreth Larsen)
Vendsyssel-gøgeurt, en type-varietet af purpur-gøgeurt fotograferet ved Hirtshals Øststrand, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vendsyssel-gøgeurt findes kun i Nordjylland nord for Hjørring (bortset fra en fåtallige bestand ved Grønnestrand, syd for Jammerbugt). Den er tidligere kendt som eng-gøgeurt, bredbladet kukkerurt og bredbladet horndrager. 

Vendsyssel-gøgeurt (foto: rune Engelbreth Larsen)
Vendsyssel-gøgeurt som en hel lille buket (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Om kendetegnene, der adskiller underarterne maj-gøgeurt og purpur-gøgeurt, kan man læse på hjemmesiden Fugle & Natur: »Purpur-gøgeurt (D. majalis ssp. purpurella var. purpurella) har blade af samme form som maj-gøgeurt, men de er højst småplettede mod spidsen, oftest uden pletter. Læberandene er oftest opadbøjede, hvilket er et ret godt feltkendetegn.« På Jimmy Lassens side om Danmarks orkideer kan man læse om forskelle og ligheder på purpur-gøgeurt og vendsyssel-gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella var. cambrensis): »De to underarter af purpurella kendes på at læbens kant er opadbøjet. vendsyssel-gøgeurt kendes fra purpur-gøgeurt, ved at støttebladene har prikker, og løvbladene som regel er kraftig plettede.«

Purpur-gøgeurt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Purpur-gøgeurt, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hirtshals Øststrand (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hirtshals Øststrand, hvor strandtudser kravler rundt mellem tre orkideer: kødfarvet gøgeurt, vendsyssel gøgeurt og purpur-gøgeurt (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Strandtudse, Hirtshals Øststrand (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Strandtudse, Hirtshals Øststrand, maj (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Uggerby Å løber ud i Tannis Bugt, vest for Tversted (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Uggerby Å løber ud i Tannis Bugt, vest for Tversted (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stor danseflue (hun) besøger blåhat – en af de mest populære insekt-stationer
Stor danseflue (hun) besøger blåhat – en af naturens mest populære insekt-stationer (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Stranden ved Tannis Bugt (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Stranden ved Tannis Bugt (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen, august 2016

APROPOS

> Forslag: Naturnationalpark Uggerby & Lilleheden
Forslag: Naturnationalpark Tversted Skov & Kyst