Eghjort genudsat i Jægersborg Dyrehave

Af Rune Engelbreth Larsen

Eghjort under udsættelsen i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort udsættes i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Kæmpebillen eghjort, der for hannens vedkommende kan måle op til ni centimeter, er med sine kraftige kindbarker et fantastisk insekt at opleve på nært hold. Helt frem til 1800-tallet var den almindeligt udbredt i Danmark, men den sidste blev observeret ved Vejle Fjord i 1970. Eghjorten har de følgende årtider været betragtet som uddød herhjemme, men den 11. juni 2013 udsatte Naturstyrelsen 300 larver og 100 voksne biller i Jægersborg Dyrehave for at reintroducere arten i den danske natur.

Her følger nogle fotografier fra denne begivenhed og nogle kritiske bemærkninger om, hvorfor projektet måske bærer mere præg af regeringspolitisk spin end naturpolitisk gavn, den spektakulære kæmpebille til trods …

Eghjort i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort i Jægersborg Dyrehave , juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Vi lever i en historisk epoke med katastrofal tilbagegang for vore hjemmehørende dyre-, plante- og svampearter – i europæisk perspektiv står det endog ekstraordinært elendigt til i Danmark. Men desværre vil politikerne hellere give indtryk af at gøre noget end rent faktisk at gøre noget, og imens forarmes naturen, og vi mister art efter art efter art.

 

Et eksempel på, hvor gal prioriteringen er, er den nylige udsættelse af Europas største bille, Eghjorten, der netop er blevet sluppet løs i Jægersborg Dyrehave. Med sine 9 centimeter er hannen yderst fotogen og politisk velegnet til at demonstrere politisk handlekraft – spørgsmålet er bare, om iscenesættelsen af Eghjorten i virkeligheden gør mere skade end gavn for naturforståelsen i bred forstand? 

 

Mediecirkussets opmærksomhed overskygger jo bekvemt, at der nærmest intet gøres for de utallige arter, der samtidig går voldsomt tilbage eller uddør. Denne sørgelige virkelighed fortegnes over for offentligheden, når 300 larver og 100 kæmpebiller udsættes under stort medie-postyr, hvor fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr personligt kan posere med én af de fotogene biller til ære for de rullende tv-kameraer. 

 

Eghjorten var tidligere vidt udbredt i Danmark, men har været forsvundet et halvt århundrede, fordi den er afhængig af lysåben løvskov med døende og dødt ved, som er blevet en stor sjældenhed herhjemme. Men i stedet for at sikre og udbrede denne trængte naturtype til talrige arters gavn bruger man masser af ressorucer på at skabe én beskyttet bolig til én isoleret art i én dyrehave – altimens naturens almene forarmelse fortsætter. 

 

(Rune Engelbreth Larsen: »Regeringens eghjort«. Uddrag af klumme i Politiken, 14. juni 2013)

Et af fem volierer til Eghjorte i Jægersborg Dyrehave, hvor nogle bor beskyttet for fugle (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et af fem volierer til Eghjorte i Jægersborg Dyrehave, hvor nogle bor beskyttet for fugle (foto © Rune Engelbreth Larsen)
En af mange såkaldte pyramider med nedgravede 'depoter' af dødt ved, hvor larver skal udvikle sig til biller (foto: Rune Engelbreth Larsen)
En af mange såkaldte pyramider med nedgravede ‘depoter’ af dødt ved, hvor larver skal udvikle sig til biller (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort under udsættelsen i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort i Jægersborg Dyrehave, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen
Juni 2014

APROPOS: Fotoserie: Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn