Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn

Af Rune Engelbreth Larsen

Gravhøj nær Præstesletten i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Gravhøj nær Præstesletten i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Brølende kronhjort i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Brølende kronhjort i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Trods navnet ‘dyrehave’ og det lange ydre hegn er Jægersborg Dyrehave paradoksalt nok et meget artsrigt og temmelig naturnært område nord for København med store skovarealer, hvor løvtræer flere steder får lov til at vokse skævt, blive gamle og forfalde som en del af skovens naturlige cyklus – og hvor der er lysninger og store sletter med et højt antal hjorte (krondyr, dådyr og sika).

De ‘kunstige’ forhold bidrager faktisk til, at området er vildere (og kunne blive mere naturligt) end så mange andre danske naturområder uden hegn – så måske er det ikke så ‘paradoksalt’, når det kommer til stykket. Dels fordi der almindeligvis er langt færre af de store planteædere pr. hektar i dansk natur som helhed, og dels fordi tømmerproduktion og landbrug ofte udøver et meget ‘unaturligt’ tryk på naturen.

Desværre har Naturstyrelsen dog ikke taget skridtet så langt, at landbrug også er udelukket i Dyrehaven. I trekanten mellem Fortunens Indelukke og Eremitageslotte dyrkes og gødskes ligefrem hvede til hjortefoder, ligesom skovbruget heller ikke er ophørt, hverken i Dyrehaven eller i Jægersborg Hegn. At en golfbane desuden har brudt området op siden 1928, er det nok vanskeligere at omgøre, men der er med andre ord endnu et godt stykke vej, før naturlig natur prioriteres i disse to store hovedstadsnære naturområder – hvormed de også kunne udfylde et større og helt oplagt potentiale som virkelig spændende formidlingsområder for de millioner af besøgende. 

At man i øvrigt kunne og burde tænke Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn sammen og gøre mere for en varieret sammensætning af flere af de større planteædere, er så noget andet, som man i lighed med en uddybning af kritikken ovenfor snart kan læse nærmere om på Danarige.dk: Naturnationalpark Jægersborg Hegn og Dyrehave (forslag på vej).

Men her følger foreløbig nogle fotoindtryk fra skovlandskaberne og Dyrehavens kendteste beboere, krondyrene og dådyrene, og så en lille og helt anden ‘hjort’ …

Et par gamle ege troner ved den sydlige del af Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Et par gamle ege troner ved den sydlige del af Eremitagesletten i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Jægersborg Dyrehave er trods en status som 'dyrepark' fuld af åbne skovlandskaber, der er mere naturlige end langt hovedparten af de danske produktionsskove (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Jægersborg Dyrehave er trods en status som ‘dyrepark’ fuld af åbne skovlandskaber, der er mere naturlige end langt hovedparten af de danske produktionsskove (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dousbad Mose, Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dousbad Mose, Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane letter fra Kilde Sø i Jærgersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Knopsvane letter fra Kilde Sø i Jærgersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skovens konge holder vagtsomt øje med fotografen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovens konge holder vagtsomt øje med fotografen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Krondyr, hind (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skovens dronning (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Ung kronhjort, Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Sikahjort, Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Krondyr, hind (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hind (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dåhjort, Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dåhjort, Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Dådyr i flere farver, Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Dådyr i flere farver, Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Der er også andre ‘hjorte’ end krondyr og dådyr i Jægersborg Dyrehave – eghjorte.

Helt frem til 1800-tallet var eghjorten almindeligt udbredt i Danmark, men i dag er den uddød – den sidste blev observeret ved Vejle Fjord i 1970. Den 11. juni 2013 udsatte Naturstyrelsen imidlertid 300 larver og 100 voksne biller i Jægersborg Dyrehave for at reintroducere arten, og siden har man udsat individer hvert år. Det er en ganske diskutabel fremgangsmåde, som omtales særskilt i en fotoserie fra udsættelsen: Eghjort genudsat i Jægersborg Dyrehave.

Eghjort under udsættelsen i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort under udsættelsen i Jægersborg Dyrehave (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort under udsættelsen i Jægersborg Dyrehave (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Eghjort i Jægersborg Dyrehave, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Bøllemosen, Jægersborg Hegn (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Bøllemosen, Jægersborg Hegn (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Hængesæk, Bøllemosen (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Hængesæk, Bøllemosen (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Jægersborg Hegn (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Jægersborg Hegn (foto © Rune Engelbreth Larsen)
Skodsborg Dam, Jægersborg Hegn (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Skodsborg Dam, Jægersborg Hegn (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Rune Engelbreth Larsen, oktober 2016

APROPOS
> Naturnationalpark Jægersborg Hegn & Dyrehave