Langs det meste af bredden ved Gurre Sø får træerne lov til at undslippe hugst (foto: Rune Engelbreth Larsen)

170503-9808

Langs det meste af bredden ved Gurre Sø får træerne lov til at undslippe hugst (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Naturnationalpark Gurre Sø & Horserød Hegn, 2017, urørt, vildskov