Rodkage – faldne træer skaber huller i jordlaget (foto: Rune Engelbreth Larsen)

170504-0095

Rodkage – faldne træer skaber huller i jordlaget (foto © Rune Engelbreth Larsen)

Naturnationalpark Gurre Sø & Horserød Hegn, 2017, rodkage, urørt skov, vildskov