Biodiversitetskortet viser tydeligt, hvor marginalt artsrigdommen er repræsenteret i Danmark – og hvor den ikke er. Skal vi standse biodiversitetstabet, skal vi tage udgangspunkt i områder med høj naturværdi og dermed i reglen også stor artsrigdom (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

bioscore-hele-dk

Biodiversitetskortet viser tydeligt, hvor marginalt artsrigdommen er repræsenteret i Danmark – og hvor den ikke er. Skal vi standse biodiversitetstabet, skal vi tage udgangspunkt i områder med høj naturværdi og dermed i reglen også stor artsrigdom (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

kort, biodiversitet, biodiversitetskortet, hnv, bioscore