(function(d,s,a,b){a=d.createElement(s);b=d.getElementsByTagName(s)[0];a.async=1;a.src="https://static.addtoany.com/menu/page.js";b.parentNode.insertBefore(a,b);})(document,"script");
I rapporten bag Biodiversitetskortet fremlægger forskere et såkaldt 50 procents-scenario for, hvor i landet naturindsatsen skal prioriteres højest, hvis biodiversiteten skal bevares. Resultatet er et minimumsmål på 3.600 kvadratkilometer naturarealer inden for de udvalgte 10x10-kilometers kvadrater, der er indtegnet på kortet her (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

biodiv-udpegning

I rapporten bag Biodiversitetskortet fremlægger forskere et såkaldt 50 procents-scenario for, hvor i landet naturindsatsen skal prioriteres højest, hvis biodiversiteten skal bevares. Resultatet er et minimumsmål på 3.600 kvadratkilometer naturarealer inden for de udvalgte 10×10-kilometers kvadrater, der er indtegnet på kortet her (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

Share

kort, biodiversitet, biodiversitetskortet, hnv, bioscore

Share