I rapporten bag Biodiversitetskortet fremlægger forskere et såkaldt 50 procents-scenario for, hvor i landet naturindsatsen skal prioriteres højest, hvis biodiversiteten skal bevares. Resultatet er et minimumsmål på 3.600 kvadratkilometer naturarealer inden for de udvalgte 10x10-kilometers kvadrater, der er indtegnet på kortet her (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

biodiv-udpegning

I rapporten bag Biodiversitetskortet fremlægger forskere et såkaldt 50 procents-scenario for, hvor i landet naturindsatsen skal prioriteres højest, hvis biodiversiteten skal bevares. Resultatet er et minimumsmål på 3.600 kvadratkilometer naturarealer inden for de udvalgte 10×10-kilometers kvadrater, der er indtegnet på kortet her (Ejrnæs, R. m.fl.: Biodiversitetskort for Danmark; Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU, og Institut for Bioscience, AU, 2014)

kort, biodiversitet, biodiversitetskortet, hnv, bioscore