Opfordring til folkeafstemning: Bevar kysterne og de åbne naturlandskaber

Af Rune Engelbreth Larsen, 30. januar 2016

29 afsendere bag fælles appel: Vores frie kyster og fælles åbne landskab tilhører fremtiden

Fyns Hoved (foto: Rune Engelbreth Larsen)
Fyns Hoved med fjorden Lillestrand i baggrunden, juni (foto © Rune Engelbreth Larsen)

På initiativ af billedkunstner Bjørn Nørgaard er jeg én af 29 medunderskrivere på denne appel til vore folketingspolitikere om at udnytte muligheden for at kræve en folkeafstemning om de påtænkte indgreb i kysterne og de åbne naturlandskaber. Min motivation for at skrive under er ikke mindst, at regeringen vil åbne en glidebane, som kan tilsidesætte unikke naturværdier og fragmentere landskabet yderligere i en tid, hvor naturen i forvejen er trængt og har behov for plads og prioritering. Rune Engelbreth Larsen.

Den smalle V-regerings forslag til at afløse nuværende planlove med vilkårlig liberalisering, betyder udsalg af vores smukkeste naturskatte! De frie kyster og åbne landskab skal sættes til salg til højstbydende!

Ja, vi skal have liv og udvikling overalt i Danmark, men med demokratiske spilleregler. 

Bliver Venstres udspil til lov (se Venstres valgoplæg og vækstplan), udhules Vores lovbeskyttelse af kyst og landskab som herefter prisgives kortsigtede interesser; og en arv fra tidligere generationer er tabt for de kommende.

Det som forsvinder med regeringens planer, er dén lovgivning som er bygget op i næsten 100 år, især efter jordlovenes fald.

I den situation er vores sidste mulighed at få lovændringerne sendt til folkeafstemning som beskrevet i Grundlovens § 42. En sådan folkeafstemning har ikke været afholdt siden jordlovene blev forkastet i 1963. Det forudsætter en underskrift fra 60 medlemmer af Folketinget senest 3 søgnedage efter lovens vedtagelse.

Vi appellerer til, at regeringen og vores folketingsmedlemmer forstår, at beskyttelsen af de fri kysterne og det åbne landskab er en folkesag.

Anne Regitze Wivel, filminstruktør
Bjørn Nørgaard, Billedhugger, professor
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk forening
Ella Marie Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening
Else Marie Bukdahl, dr.phil tidl. rektor for Kunstakademiet
Erik A Nielsen, professor dr.phil
Hanne Mailand, billedkunstner
Hans Edvard Nørregård Nielsen, tidl. formand for Ny Carlsbergfondet.
Hans Gammeltoft-Hansen, professor tidl. Folketingets Ombudsmand
Hein Heinsen, billedhugger, professor
Henning Mortensen, forfatter
Inge Lise Westman, billedkunstner
Ingemann Andersen, billedkunstner
Jens Smærup Sørensen, forfatter
Karsten Orht, formand for Ny Carlsbergfondet
Kjeld Hansen, forfatter, journalist
Klaus Thommesen, billedkunstner
Knud Sørensen, forfatter
Lene Tranberg, arkitekt, adj. professor
Martin E Andersen, billedhugger, professor
Mogens Bengtsson, formand for beboerforening Møn
Niels I Meyer, professor emeritus
Ole Christiansen, tidl. dir. Miljøstyrelsen
Ole Jensen, professor emeritus, dr. theol og forfatter.
Per Øhrgaard, professor dr.phil.
Rune Engelbreth Larsen, forfatter, idéhistoriker
Suzanne Brøgger, forfatter
Troels Andersen, kunsthistoriker, tidl. leder af Silkeborg Kunstmuseum
Verner W Hansen, Formand for Danmarks Sportsfiskerforbund